laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/70/4013
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1379/03/09


نامگذاري پل (در حال افتتاح) واقع در تقاطع بزرگراه هاي آزادگان و شهيد تندگويان به نام سردار سرتيپ پاسدار شهيد حاج‌ سید محمد صنيع‌خاني

مصوب 1379/03/08


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
نامگذاري پل (در حال افتتاح) واقع در تقاطع بزرگراه هاي آزادگان و شهيد تندگويان به نام سردار سرتيپ پاسدار شهيد حاج‌ سید محمد صنيع‌خاني
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها مشخصات انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض