laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1623/13167 160/27425
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1390/10/25 1392/12/13


ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران

مصوب 1390/10/13


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض