laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2418/29740 160/2418/29919
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1396/11/12 1396/11/14


تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه در محدوده‌هاي مركزي شهر تهران

مصوب 1396/11/10


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه در محدوده‌هاي مركزي شهر تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها ساختاربندی انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض