laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2438/2815
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/02/11


تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در شهر تهران در سال 1397

مصوب 1397/02/09


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در شهر تهران در سال 1397
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض