laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2445/5208
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/03/01


مجوز واگذاري حق بهره‌برداري از قطعه زمين به پلاك‌هاي ثبتي شماره 70/18782 و 70/18783 واقع در محدوده منطقه 6 شهرداري با حفظ حق مالكيت شهرداري تهران به منظور احداث موزه آثار نقاشي خانم ايراندخت درودي

مصوب 1397/02/30


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
مجوز واگذاري حق بهره‌برداري از قطعه زمين به پلاك‌هاي ثبتي شماره 70/18782 و 70/18783 واقع در محدوده منطقه 6 شهرداري با حفظ حق مالكيت شهرداري تهران به منظور احداث موزه آثار نقاشي خانم ايراندخت درودي
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض