laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2400/670/2874
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/02/11


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره يك‌هزار و ششصد و شصت فرعي از يك اصلي (1/1660) واقع در محدوده منطقه بيست و دو (22) شهرداري تهران

مصوب 1397/02/04


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره يك‌هزار و ششصد و شصت فرعي از يك اصلي (1/1660) واقع در محدوده منطقه بيست و دو (22) شهرداري تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض