laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2483/19875
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/07/11


تأييد دو (2) نفر از كاركنان شهرداري تهران به عنوان قائم‌مقام ذيحساب (2) در واحدهاي تابعه شهرداري تهران

مصوب 1397/07/08


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
تأييد دو (2) نفر از كاركنان شهرداري تهران به عنوان قائم‌مقام ذيحساب (2) در واحدهاي تابعه شهرداري تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها مشخصات متن و تصویر ساختاربندی انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض