laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2481/19882
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/07/11

الحاق سه تبصره به ماده چهارم (4) مصوبه تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه در محدوده‌هاي مركزي شهر تهران- ابلاغي به شماره 160/2418/29740 مورخ 1396/11/12 و اصلاحات بعدي آن
مصوب 1397/07/08شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
الحاق سه تبصره به ماده چهارم (4) مصوبه تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه در محدوده‌هاي مركزي شهر تهران- ابلاغي به شماره 160/2418/29740 مورخ 1396/11/12 و اصلاحات بعدي آن
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض