laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2400/701/20631
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/07/17


مصوبه شوراي اسلامي شهرتهران در خصوص پلاك‌هاي ثبتي به شماره (1/761/5) و ( 1/1063/8) واقع در محدوده منطقه بيست و دو (22) شهرداري تهران

مصوب 1397/07/15


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
مصوبه شوراي اسلامي شهرتهران در خصوص پلاك‌هاي ثبتي به شماره (1/761/5) و ( 1/1063/8) واقع در محدوده منطقه بيست و دو (22) شهرداري تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض