laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2492/22999
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/08/07


اصلاحيه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران ـ ابلاغي به شماره 160/2471/15049 مورخ 1397/05/30

مصوب 1397/08/06


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
اصلاحيه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران ـ ابلاغي به شماره 160/2471/15049 مورخ 1397/05/30
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض