laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2494/23512
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/08/14


جوابيه شواري اسلامي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» - ابلاغي به شماره 160/2486/20355مورخ 97/07/16

مصوب 1397/08/13


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
جوابيه شواري اسلامي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» - ابلاغي به شماره 160/2486/20355مورخ 97/07/16
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار