laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2524/33276
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/14


اصلاحيه مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 160/1907/11674 مورخ 1393/05/04

مصوب 1397/11/07


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
اصلاحيه مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 160/1907/11674 مورخ 1393/05/04
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض