laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2543/35445
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/12/02


الحاق يك تبصره به ماده دوم (2) و اصلاح كد تخلف (3/7) مصوبه دستورالعمل انضباطي بهره‌برداران از اماكن، ميادين و غرف سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران - ابلاغي به شماره 160/2099/22988 مورخ 1394/08/27

مصوب 1397/11/28


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
الحاق يك تبصره به ماده دوم (2) و اصلاح كد تخلف (3/7) مصوبه دستورالعمل انضباطي بهره‌برداران از اماكن، ميادين و غرف سازمان ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران - ابلاغي به شماره 160/2099/22988 مورخ 1394/08/27
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض