laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2546/36015
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/12/06


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 97/1/10450 مورخ 1397/11/29 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه «كاهش ترافيك و آلودگي هوا در محدوده‌هاي مركزي شهر تهران در سال ۱۳۹۸ – ابلاغي به شماره 160/2529/33501 مورخ 1397/11/15»

مصوب 1397/12/05


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 97/1/10450 مورخ 1397/11/29 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه «كاهش ترافيك و آلودگي هوا در محدوده‌هاي مركزي شهر تهران در سال ۱۳۹۸ – ابلاغي به شماره 160/2529/33501 مورخ 1397/11/15»
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار