laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) :
تاریخ صدور(ابلاغ) :


اصلاح مصوبه ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران-ابلاغي به شماره 160/1477/11677 مورخ 1389/08/12 و اصلاحيه‌هاي آن

مصوب 1398/08/01


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
اصلاح مصوبه ساماندهي وضعيت سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران-ابلاغي به شماره 160/1477/11677 مورخ 1389/08/12 و اصلاحيه‌هاي آن
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها
غیر فعال نمودن اعتبار سنجی