laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/6268
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1400/04/02


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره پلاك‌هاي ثبتي به شماره 70/35088/2، 70/35079/5 ، 70/35082/2 و 70/35078/3 واقع در محدوده منطقه شش (6) شهرداري تهران

مصوب 1400/04/01


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره پلاك‌هاي ثبتي به شماره 70/35088/2، 70/35079/5 ، 70/35082/2 و 70/35078/3 واقع در محدوده منطقه شش (6) شهرداري تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر ساختاربندی انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض