laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2445/5208
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/03/01

مجوز واگذاري حق بهره‌برداري از قطعه زمين به پلاك‌هاي ثبتي شماره 70/18782 و 70/18783 واقع در محدوده منطقه 6 شهرداري با حفظ حق مالكيت شهرداري تهران به منظور احداث موزه آثار نقاشي خانم ايراندخت درودي
مصوب 1397/02/30


1