laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2264/30384
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1395/11/23


نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی شهر تهران (TSDI)

مصوب 1395/11/12


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی شهر تهران (tsdi)

مقدمه:

با عنایت به اهمیت وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع در مدیریت شهری کارامد و هم‌چنین با هدف جلوگیری از موازی‌ کاری و اتلاف سرمایه و زمان در فرایندهای کاری و به منظور تعميم و تسرّي اين رويکرد در همه بخش‌هاي مديريت شهري، دستيابي به اطلاعات يکپارچة روي‌سطحي و زيرسطحي شهر تهران با قابليت خوانايي و تطبيق با يکديگر برای استفاده آسان و مؤثر از داده‌های مکانی و ایجاد ارتباط در این زمینه بین تمام سطوح بخش‌های دولتی و خصوصی، «نظام مدیریت یکپارچة اطلاعات مکانی شهر تهران» (tsdi) به شرح زير به تصويب مي‌رسد.

ماده یکم (1) تعاریف و مفاهیم:

الف ـ زیرساخت اطلاعات مکانی شهر تهران:

مجموعه‌ای از پیش‌نیازها و زیرساخت‌ها براي ايجاد، حفظ و نگهداري اطلاعات مكاني است تا بدین‌وسیله پیاده‌سازی فرآیندهای اجرایی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات "مکان مبنا" در شهر تهران محقق شود.

(tsdi) موارد ذيل را براي مديريت داده‌هاي مكان مبنا ارائه مي‌دهد:

1- هماهنگي‌هاي اداري و قانوني براي توليد و توسعة اطلاعات مکاني.

2- شناسایی نيازمندي‌ها براي توليد، حفظ و نگهداري اطلاعات مکاني.

3- مکانيزم‌هاي لازم براي به اشتراک‌گذاري و در دسترس قرار دادن اطلاعات مکاني شهر تهران.

ب ـ دستگاه‌های خدماتي:

منظور از دستگاه‌هاي خدماتي در اين مصوبه، شرکت‌ها ، سازمان‌ها ، ادارات، نهاد‌ها و دستگاه‌هایی است که وظیفه خدمات‌رسانی را در شهر تهران بر عهده دارند و شامل شهرداری تهران، آب منطقه‌اي تهران، آب و فاضلاب استان تهران، توزیع برق تهران بزرگ، برق منطقه‌اي تهران، شرکت گاز استان تهران، آموزش پرورش تهران، تأمین اجتماعی تهران، ثبت اسناد و املاک استان تهران، شرکت پالایش نفت تهران، شرکت پخش فراورده‌های نفتی تهران، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، جهاد کشاورزی استان تهران، شرکت پست جمهوري اسلامي ايران، مرکز آمار ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان نقشه‌برداری کشور و ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با موضوع می‌باشد.

ج ـ چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی (egif):

چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مجموعه سیاست‌ها، استانداردها و راهنمائی‌هایی است که چگونگی به اشتراک‌گذاری و یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات حوزه‌های فناوری اطلاعات در بخش‌های دولتی و عمومی را مشخص می‌کند. با پیروی از این چارچوب، نهادهای دولتی و عمومی اطلاعات و خدمات خود را به دیگر نهادها عرضه می‌کند. هدف از این چارچوب کمک به ایجاد خدمات الکترونیکی یکپارچه، کارا، شفاف و بدون وقفه در شهر تهران است.

ماده دوم (2):

در راستاي تحقق سند طرح جامع شهر تهران به عنوان شهری دانش‌پایه و هوشمند در مقیاس جهانی و هم‌چنین ارتقاء کيفيت فعالیت‌ها و تسهیل در فرایندهای کاری دستگاه­‌های خدماتی در شهر تهران، شهرداری تهران موظف است نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی یکپارچة شهر تهران تا پایان برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران اقدام نماید.

ماده سوم (3):

شهرداری تهران موظف است به منظور ایجاد بسترهای لازم براي تولید پایگاه اطلاعاتی یکپارچه، با همکاری و هماهنگی کلیۀ دستگاه­‌های خدماتی در شهر تهران و بر اساس قوانین فرادستی از جمله قانون بهبود فضای کسب و کار و آئین‌نامه‌های مربوطه مصوب 1390/12/27 مجلس شوراي اسلامي و هم‌چنین بخش «توسعه دولت الکترونیک» برنامه پنجم توسعه کشور، نسبت به انجام تشريفات اداري و فني برای تبادل اطلاعات مکانی، ظرف مدت شش(6) ماه از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه اقدام نماید.

ماده چهارم (4):

شهرداری تهران موظف است با همکاری و هماهنگی کلیۀ دستگاه­‌های خدماتی در شهر تهران و با توجه به قوانین فرادست نسبت به توسعۀ پايگاه داده‌هاي مکاني، زیرساخت‌ ارتباطي، شبکة دسترسی به اطلاعات بر مبناي استانداردهاي مشترک ظرف مدت یک (1) سال پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه اقدام نماید. در اين راستا به کارگیری فناوری‌های نوین، براي ایجاد و توسعه خدمات الکترونیکی تبادل داده با سایر سازمان‌ها (egif) برای تسهیل امور تولید و جمع‌آوری، بروزرسانی و دسترسی مناسب به اطلاعات، امري ضروري است، به گونه‌اي که از این طریق زمینة ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات مکانی شهر تهران (tsdi) با هدف تولید، بروزرسانی و استفاده از داده‌های مکانی برای عموم کاربران و تهيه‌کنندگان داده‌های مکانی در تمام سطوح دولتی، بخش خصوصی و سایر اقشار جامعه تسهیل گردد.

ماده پنجم (5) ساز و کار اجرایی:

در راستای اجرای اين مصوبه در شهر تهران و با نگاهي فرابخشي و به منظور هم‌افزايي فعاليت‌هاي بخش‌­هاي متولی اطلاعات مکانی در مجموعه شهر تهران، «کمیتة ساماندهی اطلاعات مکانی شهر تهران» به شرح ذيل تشكيل مي­‌شود:

الف) اعضای کمیتة ساماندهی اطلاعات مکانی شهر تهران:

اعضاي اصلی اين کمیته عبارتند از:

1) معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا شهرداری تهران (به عنوان رئیس کميته)

2) مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (به عنوان دبير کميته)

3) مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران يا نمایندة تام‌الاختيار وي

4) مدير عامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ يا نمایندة تام‌الاختيار وي

5) مدير عامل شرکت گاز استان تهران يا نمایندة تام‌الاختيار وي

6) نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی

7) رئيس مرکز آمار ايران يا نمایندة تام‌الاختيار وي

8) مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران يا نمایندة تام‌الاختيار وي

9) نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران)

10) رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور يا نمایندة تام‌الاختيار وي

هم‌چنین از سایر سازمان‌های خدمات دهنده و نهادهای متولی اطلاعات در شهر تهران حسب نیاز در جلسات این کمیته دعوت به عمل خواهد آمد.

ب) وظايف کمیتة ساماندهی اطلاعات مکانی شهر تهران:

1) تهيه و تصویب دستورالعمل اجرائي کمیته حداکثر ظرف شش (6) ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه

2) تدوين آیين‌نامه­‌هاي پيشنهادي و ارسال آنها به شوراي اسلامي شهر تهران برای تصویب.

3) هماهنگي، سازماندهي و يكپارچه­‌سازي فعالیت‌های مرتبط با حوزه اطلاعات مکانی شهر تهران با همکاری همه دستگاه‌هاي متولي اطلاعات در شهر تهران

ج) ارائه گزارش:

رئیس کمیتة ساماندهی اطلاعات مکانی شهر تهران موظف است هر شش (6) ماه يك‌بار گزارش عملكرد و تعامل با دستگاه‌هاي خدماتی و اجرايي را به همراه صورت‌جلسات کمیته به شوراي اسلامي شهر تهران و دستگاه‌هاي خدماتی مرتبط با اين مصوبه ارسال نمايد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.