laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2416/29451
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1396/11/10

مصوبه «اصلاحيه مجوز اخذ حق توقف (ساعتي) از وسايط نقليه وارده به ميدان مركزي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي شهرداري تهران ـ ابلاغي به شماره 160/2195/3208 مورخ 95/2/18»
مصوب 1396/11/08مشاهده متن:

مصوبه «اصلاحیه مجوز اخذ حق توقف (ساعتی) از وسایط نقلیه وارده به میدان مرکزی سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران ـ ابلاغی به شماره 160/2195/3208 مورخ 95/2/18»

ماده‌واحده:

در اجرای تبصره یکم (1) ذیل ماده‌واحده مصوبه «اصلاحیه مجوز اخذ حق توقف (ساعتی) از وسایط نقلیه وارده به میدان مرکزی میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران ـ ابلاغی به شماره 160/2195/3208 مورخ 95/2/18»، به شهرداری تهران (سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران) اجازه داده می‌شود از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، بر اساس تعرفه‌های مندرج در جدول ذیل این ماده‌واحده نسبت به اخذ ورودیه و حق توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به میادین بر حسب نوع خودرو اقدام نماید.

نرخ حق توقف وسائط نقليه در ميدان مركزي ميوه و تره بار شهرداري تهران (ارقام به ريال است)

ردیف نوع خودرو مبلغ ورودیه توقف تا 24 ساعت اول توقف بیش از 24 ساعت
1 تریلر و بالاتر، کامیون، خاور 808 18،000 2،000 6،750
2 تریلر (ترانزیت) 35.000 3.500 13.500
3 خاور 608، کامیونت، نیسان 14.000 1.000 3.300
4 وانت بار 8.000 600 3.000
5 انواع خودروهای سواری 4.000 600

3.000

تبصره یکم (1):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در سایر میادین فرعی میوه و تره‌بار نیز قیمت‌های ورودی و توقف وسایط نقلیه را تا سقف سی و پنج درصد (35%) نسبت به قیمت‌های سال 1395 افزایش دهد.

تبصره‌ دوم (2):

سایر مفاد مصوبه «اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ توقف (ساعتی) از وسایط نقلیه وارده به میدان مرکزی سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 160/2195/3208 مورخ 95/2/18 کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.