laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2442/4533
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/02/26


الزام شهرداري تهران به تهيه و ارائه لايحه برنامه عملياتي واكنش اضطراري براي مقابله با زلزله در شهر تهران

مصوب 1397/02/23


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران

ماده‌واحده:

در اجرای بندهای دوم (2) و سوم (3) ذیل ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تکالیف مندرج در مواد 61، 63 ، 64 ، 65، 72 و 81 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و همچنین مصوبات هیأت وزیران - ابلاغی به شماره 57144/ت5318هـ به تاریخ 1396/05/11، شماره 50128/53291 به تاریخ 1396/04/28 و شماره 892730/م/4441 به تاریخ 1389/02/04 و مفاد اساس‌نامه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و در راستای ارتقاء توانمندی شهرداری تهران در مدیریت شرایط اضطراری که در اثر رخدادها و وقوع حوادث طبیعی و انسان‌ساز ایجاد می‌گردد و نیازمند انجام اقدامات فوری و فوق‌العاده خواهد بود و همچنین مجموعه فعالیت‌ها، اقدامات و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی در جهت پاسخ موثر در برابر بحران با هدف نجات جان و مال انسان‌ها و جلوگیری از گسترش خطر که شامل هشدار سریع، جستجو، نجات و امداد، خدمات بهداشتی، تأمین امنیت، ارتباطات، تدفین، برقراری شریان‌های حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذیربط می‌باشد، شهرداری تهران موظف است ظرف سه (3) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، لایحه «برنامه عملیاتی مقابله و واکنش اضطراری در هنگام وقوع زلزله در شهر تهران» را با توجه به الزامات و راهبردهای مندرج در بندهای ذیل و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید:

1 - تبیین ساختار فرماندهی مدیریت بحران شهرداری تهران شامل تجهیز و به روزرسانی مرکز هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران و سامانه یکپارچه فرماندهی حادثه در واحدها و سازما‌ن‌های تابعه شهرداری تهران

2 - هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌های مسئول جهت راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت حوادث شهری به ویژه مرکز پاسخگویی واحد، پایش حوادث شهری، هشدار سریع، اطلاع رسانی و هشدار عمومی و ایجاد ارتباط پایدار از طریق احداث دکل‌های خود ایستا در پایگاه‌‏های پشتیبانی مدیریت بحران شهرداری تهران و دیگر روش‌های ایجاد ارتباط پایدار و سامانه‌های مرتبط

3 - ارزيابي اوليه سريع حادثه و بررسي اثرات سانحه، نيازهاي فوري و تمهيدات لازم در حوزه عملکرد شهرداری تهران در خصوص عمليات اضطراري

4 - تأمین تجهیزات و اقلام امدادی مورد نیاز شهرداری تهران برای واکنش اضطراری و ذخیره‌سازی در پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران

5 - تأمین و آماده سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز خدمات شهری در شرایط اضطراری با اولویت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، سازمان مدیریت پسماند و سازمان بهشت زهرا (س)

6 - همکاری در شناسایی و مکان‌یابی محل‌های مناسب جهت اسکان اضطراری

7 - همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر در جهت شناسایی مکان‌های مناسب استقرار مراکز درمانی و بیمارستان‌های صحرایی

8 - تکمیل شبکه راه‌های اضطراری شهر تهران به خصوص پیش‌بینی مسیرهای ویژه جهت عبور خودروهای امدادی

9 - ایجاد بانک اطلاعات جامع از شریان‌های حیاتی شهر تهران

10 - همکاری با وزارتخانه‌های نیرو، نفت و سازمان‌های تابعه آنها در راستای شناسایی و جانمایی فضاهای سطحی و زیرسطحی مناسب جهت ایجاد شبکه‌های مقاوم در برابر زلزله، ایستگاه‌ها و مخازن تأمین آب خدماتی و شرب اضطراری، ایمن‌سازی شبکه‌های انتقال آب و برق اضطراری و مخازن، خطوط انتقال و جایگاه‌های عرضه سوخت با توجه به رعایت حریم ایمنی

11 - همکاری در شناسایی و جانمایی فضاها و محل‌های امداد و حمل و نقل هوایی با دستگاه‌های ذی‌ربط به ویژه اورژانس، جمعیت هلال احمر و هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی از طریق مبادی قانونی و با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری

12 - ارائه برنامه عملیاتی و چگونگی استفاده از ظرفیت فضاهای زیرسطحی بویژه ایستگاه‌ها و شبکه حمل و نقل مترو جهت امدادرسانی، انتقال تجهیزات و اقلام امدادی، تخلیه اضطراری و جابجایی آسیب دیدگان

13 - ارتقاء فرهنگ ایمنی و آموزش شهروندان به ویژه با رویکرد خودامدادی در جهت مقابله فوری بعد از وقوع حادثه و مدیریت بحران با رویکرد استفاده از ظرفیت‌های سرای محلات، شورایاری‌ها، تشکل‌های مردمی و شناسایی مکان‌ها و نقاط امن در هر محله و معرفی آن به شهروندان

تبصره یکم (1):

شهرداری تهران (سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران) موظف است ضمن تعیین شاخص‌­ها و اهداف کمی و کیفی لایحه برنامه عملیاتی فوق را به همراه زمانبندی و اعتبارات مورد نیاز در قالب پیوست‌های برنامه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره دوم (2):

شهرداری تهران موظف است کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز موضوع این مصوبه را با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در هر یک از بندهای فوق‌الذکر به صورت جامع با بهره‌گیری از ظرفیت‌های همه واحدها و سازمان‌های تابعه شهرداری تدوین و به پیوست برنامه عملیاتی مزبور جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.