laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2453/8406
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/04/02

اصلاحيه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 160/2299/1856 مورخ 1396/02/03
مصوب 1397/03/27نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ـ ابلاغی به شماره 160/2299/1856 مورخ 1396/02/03

ماده‌واحده:

در اجرای بند بیست و ششم (26) ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران تصویبی در سیصد و چهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ـ ابلاغی به شماره 160/2299/1856 مورخ 96/2/3 با میانگین 12/5 درصد افزایش و حداکثر 15% در هر مورد، به شرح جداول پیوست اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره یکم (1):

شهرداری تهران موظف است شش (6) برگ جداول پیوست این مصوبه را که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد، به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ابلاغ نموده و در جهت آگاهی شهروندان از تعرفه‌های مصوب اقدام نماید و ضمن تأکید بر نصب تعرفه‌ها در محل مناسب و قابل رویت در دفاتر خدمات الکترونیک شهر بر فعالیت آنان نظارت مستمر اعمال و گزارش عملکرد خود را هر سه (3) ماه یک‌ بار به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید. همچنین گزارش جامعی از عملکرد سال 1396 دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران (از جمله گزارش درآمد - هزینه سال 1396) تهیه و ارایه نماید.

تبصره دوم (2):

شهرداری تهران موظف است ظرف مدت شش (6) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران را تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید.

تبصره سوم (3):

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در سنوات آتی از ابتداي ارديبهشت‌ماه هر سال تعرفه‌ دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران را بر مبناي نرخ تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال گذشته كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، اصلاح و اقدام نمايد.

جدول شماره (1): تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران – مصوب 1397/03/27

ردیف عنوان خدمات تعرفه مصوب (ریال)
1 ثبت انواع درخواست 230،000
2 پیگیری درخواست 145،000
3 دستور نقشه 60،000
4 ثبت گزارشات مرحله‌ای مهندسان 155،000
5 چاپ نقشه 1/2000 16،500
6 تمدید پروانه مهندسان و یا اصلاح اطلاعات 210،000
7 هزینه ورود اطلاعات، کنترل و تحویل آرم طرح ترافیک سالیانه 66،000
8 ثبت نام اولیه آرم طرح ترافیک 40،000
9 تعویض آرم طرح ترافیک 30،000
10 چاپ مفاصاحساب عوارض خودرو یا موتورسیکلت 11،000
11 ثبت و یا اصلاح مشخصات موتور یا مالک، پرداخت و صدور مفاصاحساب موتور 40،000
12 ثبت و یا اصلاح مشخصات خودرو یا مالک (سواری و کامیون و ...) 40،000
13 ثبت انواع هر یک از درخواست‌های استعلامات درون یا برون سازمانی 155،000
14 تهیه پیش‌نویس پروانه یا گواهی 230،000
15 ثبت قرارداد حمل نخاله‌های ساختمان در سامانه 40،000
16 ثبت شروع به کار عملیات ساختمان 40،000
17 ثبت اعتراضات به آرای کمیسیون‌های ماده صد 210،000
18 ثبت دفاعیات یا شکواییه‌ها 41،000
19 ثبت‌نام کارگران 41،000
20 استفاده از تسهیلات طرح تفصیلی 100،000
21 بررسی خلافی (مسکونی) 265،000
22 بررسی خلافی (غیرمسکونی) 530،000
23 مبلغ پایه انواع بازدید (1) 3،680
24 مبلغ پایه انواع کنترل نقشه (2) 1،150
25 چاپ انواع فیش به ازای هر برگ 4a 10،000
26 هزینه تفکیک واحدهای آپارتمانی در سیستم بازدید (به ازای هر واحد مسکونی) 34،000
27 صدور مفاصاحساب نوسازی 75،000
28 اعلام وضعیت ملک در نقشه‌های تفصیلی 38،000
29 صدور برگ مسیر پیمانکاران حمل نخاله ساختمانی 34،000
30 ثبت و یا اصلاح مشخصات کامیون و تجهیز خاکبرداری 32،000
31 انطباق نقشه‌های معماری با نقشه‌های سازه، برق مکانیک و تأسیسات(3) 9،500
32 در صورت پرداخت الکترونیک توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر 33،000
33 در فرمول‌های دفترچه به ازای هر طبقه تیپ مازاد بر یک طبقه 15 درصد مساحت طبقات ملاک مساحت اعیان قرار گیرد.
34 ارسال نقشه‌های نما و اخذ تأییدیه کمیته نما 110،000
35 صدور کارت الکترونیکی 62،000
36 اصلاح اطلاعات املاک در درخواست‌های نوسازی 138،000
37 جانمایی املاک در نقشه‌های اطلاعات مکانی (gis) 220،000
38 اخذ درخواست مالکین در خصوص معرفی دستگاه نظارت 25،000
39 اسکن و آرشیو مدارک مربوط به طرح ترافیک 36،000
40 ثبت درخواست تجمیع عرصه املاک (پروانه) به ازای هر ملک تجمیعی 15 درصد به تعرفه ثبت درخواست اضافه گردد
41 ثبت اطلاعات مالکیت (بیش از 10 مالک و یا سند مالکیت) به ازای هر مورد مازاد 12،500
42 ثبت و استعلام هر یک از برگ‌های تعهد مهندسین 25،000
43 قیمت بازدید پایه حفاری (خدماتی)(4) 33،000
44 نظارت حفاری 670،000
45 قیمت بازدید حفاری خانگی 400،000
46 ثبت فیش شهرستان عوارض خودرو 17،000
47 درخواست بررسی جرایم راهنمایی و رانندگی (ثبت دوربین) 34،000
48 انطباق مدارک و سوابق فنی، حقوقی یا کسبی هر واحد در صورت وجود خلاف 115،000
49 اسکن و آرشیو نقشه ها با قطع a3 (به ازای هر برگ) 17،000
50 انشعاب گاز(5)

110،000

توضیحات:

(1)، (2) و (3): محاسبه بر اساس دفترچه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر مصوب یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1387/7/9 صورت می‌گیرد.

(4): چگونگی محاسبه تعرفه بازدید حفاری

فرمول محاسبه بازدید حفاری: طول مسیرهای حفاری * عرض حفاری * قیمت بازدید پایه حفاری * ضریب معبر (طبق جدول)

تبصره: حداقل مساحت 20 مترمربع منظور گردد.


*جدول ضریب معبر

یک معبر 1
دو و سه معبر 1،2
سه به بالا

1،4

(5): تعرفه ثبت انشعاب گاز بر اساس توافق فیمابین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با شرکت گاز می‌باشد.

جدول شماره (2): تعرفه خدمات الکترونیک شهر به شرکت‌های خدماتی

ردیف عنوان خدمات تعرفه مصوب (ریال)
1 درخواست تغییر نام (برق) مطابق آخرین تعرفه‌های مصوب و ملاک عمل در دفاتر پیشخوان دولت
2 درخواست جابجایی انشعاب (برق)
3 درخواست اصلاح انشعاب (برق)
4 درخواست جمع آوری انشعاب (برق)
5 درخواست انشعاب جدید (برق)
6 درخواست کاهش قدرت (برق)
7 صدور فیش المثنی (برق)
8 درخواست افزایش قدرت (برق)
9 درخواست ادغام انشعاب (برق)
10 درخواست تفکیک انشعاب (برق)
11 ثبت درخواست آزمایش کنتور (برق)
12 خدمات حوادث آب و فاضلاب (آبفا)
13 تفکیک و ادغام انشعاب (آبفا)
14 انشعاب آب (آبفا)
15 تغییر محل، سطح، مسیر (آبفا)
16 قطع و وصل انشعاب (آبفا)
17 تعیین قطر انشعاب با ظرفیت قراردادی (آبفا)
18 تغییر انشعاب آب موقت به دائم (آبفا)
19 آزمایش صحت عملکرد وسایل اندازه گیری (آبفا)
20 تعویض کنتور خراب (آبفا)
21 بررسی ترکیدگی لوله آب (آبفا)
22 درخواست واحد سرشماری (آبفا)
23 صدور تسویه حساب آب بهاء (آبفا)
24 درخواست اصلاح قبض آب مصرفی (آبفا)
25 صدور قبض المثنی (آبفا)
26 تغییر نام (آبفا)
27 جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب (آبفا)
28 آب موقت (آبفا)
29 انشعاب فاضلاب (آبفا)
30 جمع‌آوری انشعاب دائم (آبفا)
31 وصل جریان گاز مشترکین بدهکار(گاز)
32 قطع جریان گاز مشترکین بدهکار (گاز)
33 استعلام بدهی دفاتر اسناد رسمی (گاز)
34 قبض المثنی (گاز)
35

تغییر نام (گاز)

تصویر مصوبه الحاق نشده است.