laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2474/15580
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/06/05

انتخاب و تعيين اعضاي هيات رييسه شوراي اسلامي شهر تهران (سال دوم دوره پنجم)
مصوب 1397/06/04
انتخاب و تعيين اعضاي هيات رييسه شوراي اسلامي شهر تهران (سال دوم دوره پنجم)

در اجرای ماده هجدهم (18) قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن و ماده یکم (1) دستورالعمل شرح وظیفه هیئت‌رئیسه و سخن گوی شوراهای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ 1397/6/4 با حضور بیست‌ویک نفر (21) نفر اعضای شورای اسلامی هر تهران در محل تالار اصلی تشکیل و اعضای هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران برای سال دوم از دوره پنجم به شرح ذیل انتخاب شدند:

1-جهت تصدی سمت ریاست شورای اسلامی شهر تهران در سال دوم از پنجمین دوره شورا، جناب آقای محسن هاشمی رفسنجانی نامزد شدند که پس از اخذ روی با ورقه و به‌صورت مخفی، ایشان با اتفاق آرا از (بیست‌ویک رأی مأخوذه) به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شد.

2-جهت تصدی سمت نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سال دوم از پنجمین دوره شورا، جناب آقای سید ابراهیم امینی نامزد شدند که پس از اخذ رأی با ورقه و به‌صورت مخفی ایشان با بیست (از بیست‌ویک رأی مأخوذه) حائز اکثریت آرا شدند و به‌عنوان نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند.

3-جهت تصدی سمت منشی‌های هیئت‌رئیسه در سال دوم از پنجمین دوره شورا، خانم‌ها زهرا نژاد بهرام و بهاره آروین نامزد شدند که پس از اخذ رأی با ورقه و به‌صورت مخفی، خانم زهرا نژاد بهران با بیست رأی و خانم بهاره آروین با نوزده رأی (از مجموعه بیست‌ویک رأی مأخوذه حائز اکثریت آرا شدند و به‌عنوان منشی‌های هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران انتخاب گردیدند.

مراتب فوق با امضای اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل مورد تائید و گواهی می باشد.

1-خانم بهاره آروین ؛ 2-آقای علی اعطا ؛ 3- آقای مرتضی الویری ؛ 4-خانم شهربانو امانی ؛ 5-آقای سید ابراهیم امینی ؛ 6-آقای افشین حبیب زاده ؛ 7-آقای سید آرش حسینی میلانی ؛ 8-آقای محمدجواد حق‌شناس ؛ 9-خانم ناهید خداکرمی ؛ 10-آقای حسن خلیل‌آبادی ؛ 11-آقای سید حسن رسولی ؛ 12- آقای محمد سالاری ؛ 13-خانم زهرا صدراعظم نوری ؛ 14- آقای محمد علیخانی ؛ 15-خانم الهام فخاری ، 16- آقای مجید فراهانی ؛ 17-آقای احمد مسجد جامعی ؛ 18- آقای سید محمد میرلوحی ؛ 19-زهرا نژادبهرام ؛ 20-آقای بشیر نظری ؛ 21-آقای محسن هاشمی رفسنجانی.

محسن هاشمی رفسنجانیرئیس شورای اسلامی شهر تهران