laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2476/17744
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/06/22

اصلاحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات و چگونگي اعمال نظارت بر جمع‌آوري و دفع پسماندهاي ويژه پزشكي، صنعتي و كشاورزي در شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 160/1003/18237 مورخ 1386/10/30 و اصلاحات بعدي آن
مصوب 1397/06/18نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اصلاحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات و چگونگي اعمال نظارت بر جمع‌آوري و دفع پسماندهاي ويژه پزشكي، صنعتي و كشاورزي در شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 160/1003/18237مورخ 1386/10/30 و اصلاحات بعدی آن

ماده یکم (1):

نظر به اهمیت حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت عمومی آحاد مردم در قوانین و مقررات موضوعه کشور به‌ویژه الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد بندهای دوم (2)، سوم (3) و چهارم (4) ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن و مفاد بندهای دوم (2) و پانزدهم (15) و تبصره چهارم (4) ذیل بند دوم (2) ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداری و مفاد بند دوم (2) از موضوع ماده یکم (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 و نیز مفاد ردیف‌های دوم (2) و سوم (3) از بند "ب" و مفاد بند "ج" ماده دوم (2) و مواد پنجم (5)، هفتم (7) و سیزدهم (13) قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/02/20 مجلس شورای اسلامی و نیز مواد یازدهم (11) و سی و ششم (36) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و در راستای تحقق مستندات قانونی صدرالذکر و ارتقاء امکان نظارت بر عملکرد واحدهای تولید کننده پسماندهای ویژه در محدوده شهر تهران از طریق اعمال سیاست­‌‎های بازدارنده و تشویقی مناسب با هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه­‌های اجرایی ذی­ربط، همچنین استفاده از قابلیت مشارکت­‌های مردمی به‌ ویژه نهادهای مدنی، محلی و تخصصی و با استناد به مفاد ماده ششصد و هشتاد و هشت (688) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، درصورتی‌که واحدهای تولیدکننده پسماند ویژه (موضوع ردیف‌های (2)، (3)، (4) و (5) ذیل بند "ب" از ماده دوم (2) قانون مدیریت پسماندها) در انجام تکالیف قانونی خود مبتنی بر تبدیل پسماندهای ویژه به پسماندهای بی­‌خطر پزشکی تخلف نمایند یا امکان بی‌خطرسازی را نداشته باشند، شهرداری تهران موظف است به‌ منظور تلاش در جهت جلوگیری از آلودگی معابر و فضاهای عمومی به مواد خطرناک و غیربهداشتی مرتبط با پسماندهای یادشده، گزارش و مستندات لازم را با قید مسئولیت دستگاه­‌های اجرایی مسئول و ناظر بر واحدهای تولید­کننده ذی‌ربط تهیه و به سازمان حفاظت محیط‌زیست و مراجع قضایی مربوط اعلام و ارائه نماید.

ماده دوم (2):

به‌منظور رعایت و توسعه استانداردهای زیست‌محیطی و همکاری با واحدهای درمانی، بهداشتی و بیمارستانی، شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) مجاز است در صورت تمایل واحدهای تولیدکننده پسماندهای ویژه (پزشکی، صنعتی و کشاورزی) با رعایت قوانین و مقررات موضوعه (با لحاظ این‌که عادی ­سازی، جمع‌آوری و حمل این‌گونه پسماندها بر عهده شهرداری تهران نمی‌باشد و صرفاً به‌صورت موقت جهت حفظ بهداشت عمومی فضاها و معابر عمومی انجام می‌شود) پسماندهای تولیدی آن‌ها را توسط پیمانکاران واجد شرایط بخش خصوصی (تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند) جمع­‌آوری و حمل نماید. جمع‌آوری و حمل پسماندهای مزبور می­ بایست به‌صورت بسته‌بندی و با رعایت کامل شرایط بهداشتی و مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شود و به‌منظور جبران بخشی از هزینه‌های مترتبه (هزینه­‌های اجباری به شهر و شهرداری) مصوبه "تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع­‌آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران" ابلاغی به شماره 160/1003/18237 مورخ 1386/10/30 و اصلاحیه‌­های آن به شماره 160/1839/24065 مورخ 1392/11/13 و شماره 160/2205/8876 مورخ 1395/04/19 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1ـ هزینه جمع‌آوری و حمل پسماندهای جزء ویژه پزشکی به ازای هر کیلوگرم مبلغ چهار هزار و چهارصد (4400) ریال.

2ـ هزینه جمع­‌آوری و حمل پسماندهای پزشکی بی­‌خطر شده (مورد تأیید اداره کل محیط‌زیست استان تهران) به ازای هر کیلوگرم مبلغ دو هزار (2000) ریال.

3 ـ هزینه جمع­‌آوری و حمل پسماندهای صنعتی و کشاورزی مبلغ یک هزار و ششصد (1600) ریال.

4ـ بابت دفن بهداشتی پسماندهای پزشکی در سلول دفن بهداشتی که می‌بایست مطابق دستورالعمل­‌های مربوط انجام پذیرد، علاوه بر مبالغ مندرج در بندهای (1 الی 3)، مبلغ چهار هزار و هشتصد (4800) ریال به ازای هر کیلوگرم دفن بهداشتی پسماندهای مذکور محاسبه و دریافت شود.

5 ـ پس از استقرار سیستم زباله‌سوز مرکزی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بخش خصوصی واجد شرایط یا شهرداری تهران، هزینه امحاء پسماندهای ویژه با استفاده از روش زباله‌سوز، مبلغ هجده هزار (18000) ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین می­‌گردد. این مبلغ علاوه بر مبالغ مندرج در ردیف‌های 1 الی 3 محاسبه و دریافت می­‌شود.

تبصره یکم (1):

با عنایت به ماده سیزده (13) قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و ماده یازده (11) آیین‌نامه اجرایی آن مبنی بر ممنوعیت مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و الزام جداسازی آن‌ها در محل، در صورت مشاهده عدم تفکیک، شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) موظف است بر اساس این مصوبه نسبت به تنظیم صورت‌جلسه و ارجاع آن به مراجع قضایی اقدام نماید و کلیه پسماندهای مخلوط شده را به‌عنوان پسماند ویژه تلقی و هزینه‌های مربوطه را بر اساس ماده دوم (2) این مصوبه محاسبه و اخذ نماید.

تبصره دوم (2):

شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) موظف است پس از تهیه و ارسال صورتحساب ماهیانه برای هر یک از مراکز مذکور نسبت به دریافت بهای خدمات پسماندهای موضوع ماده دوم (2) این مصوبه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغ صورت‌حساب ارسالی در موعد مقرر، وفق ماده هفتاد و هفتم (77) قانون شهرداری‌ها مطالبات خود را پیگیری نماید.

تبصره سوم (3):

شهرداری تهران موظف است ضمن پیگیری لازم در خصوص اجرای ماده ششم (6) قانون مدیریت پسماندها و تبصره ذیل آن مبنی بر تکلیف سازمان صداوسیما، سایر رسانه­‌ها و دستگاه­‌های اجرایی ذیربط در اطلاع‌رسانی به شهروندان با هدف آگاه ­سازی عموم شهروندان از خطرات و اثرات سوء بهداشتی ناشی از عدم تفکیک پسماندهای ویژه از عادی و به‌منظور جذب مشارکت­‌های اجتماعی و استفاده از قابلیت‌های نظارتی مردم (به‌ویژه شورایاری محلات و سازمان­‌های مردم‌نهاد تخصصی ذی­ربط)، در صورت ارائه گزارش و مستندات لازم توسط شهروندان مبنی بر انجام تخلف توسط واحدهای تولیدکننده پسماند ویژه، نسبت به تشکیل پرونده و پیگیری حقوقی از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در جهت تحقق مفاد این مصوبه اقدام نماید.

تبصره چهارم (4):

شهرداری تهران موظف است در جهت اجرای قانون و ضوابط و مقررات مدیریت پسماند و تحقق مفاد این مصوبه نسبت به فراهم آوردن شرایط تعلیم و آموزش نیروهای نظارتی خود در حوزه خدمات شهری به‌منظور قرار گرفتن در ردیف ضابطین قوه قضاییه برابر ماده سی و ششم "آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها" اقدام و هماهنگی لازم را با مراجع ذی­ربط معمول نماید.

تبصره پنجم (5):

شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای بند "ط" مصوبه «ساماندهی راه‌کارهای حقوقی و اجرایی برخورد با متخلفین بخش، دفع، حمل و امحاء غیرمجاز و نامناسب پسماندهای عادی در فضاها و معابر عمومی شهر تهران» ـ ابلاغی به شماره 160/973/15027 مورخ 86/09/05، هماهنگی­‌های لازم با دستگاه اجرایی مسئول و ذی‌ربط با واحدهای تولیدکننده پسماندهای ویژه را به عمل آورد.

تبصره ششم (6):

شهرداری تهران موظف است در مرحله صدور پایان کار ساختمانی برای کلیه واحدهای تولیدکننده پسماندهای ویژه اعم از پزشکی، صنعتی و کشاورزی به‌ویژه واحدهای تولیدکننده عمده، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تأمین فضای کافی و مناسب جهت نگهداری موقت، تفکیک و بی‌خطرسازی پسماندهای پزشکی به‌عنوان یکی از ضوابط فنی اطمینان حاصل نماید.

تبصره هفتم (7):

شهرداری تهران موظف است گزارش اقدامات انجام‌گرفته در خصوص حسن اجرای این مصوبه را هر شش ماه (6) یک‌بار به شورای اسلامی شهر تهران، ارائه نماید.

تبصره هشتم (8):

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع ­آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران که مغایر با مفاد این مصوبه باشند، لغو می‌گردد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.