laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2477/18317 160/2477/11467
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/06/31 1397/01/07

تعيين نرخ كرايه و بهاي خدمات سرويس مدارس شهر تهران در سال تحصيلي 98-1397
مصوب 1397/06/27
تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397

ماده یکم (1) نرخ کرایه:

به موجب ماده سیزده (13) دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمل و نقل دانش‌آموزان ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره 54901 مورخ 97/4/3 و پیرو مصوبه کارگروه ماده 18 حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس شهر تهران که طی نامه شماره 97/1/3483 مورخ 97/4/23 توسط فرمانداری تهران ابلاغ شده است، 75 درصد از وجوه دریافتی از والدین بابت سرویس دانش‌آموزان به عنوان نرخ خرید خدمات سهم رانندگان سرویس مدارس تعیین می­‌گردد. سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موظف‌اند نرخ‌های موضوع این مصوبه را به شرکت‌ها و رانندگان خودروهای سرویس دانش‌آموزان مدارس ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

تبصره یکم (1):

نرخ‌ کرایه سرویس مدارس شهر تهران به شرح جداول پیوست می‌باشد که براساس ظرفیت استاندارد برای خودروها تعیین شده است و کم بودن تعداد نفرات استفاده‌کننده باعث افزایش نرخ کرایه آنان نمی‌شود. لکن در صورت درخواست والدین دانش‌آموزان و توافق در کاهش تعداد استفاده‌کنندگان از خودرو، کرایه بین سایرین تقسیم می‌شود.

تبصره دوم (2):

در صورت درخواست اولیای دانش‌آموزان نسبت به ارائه خدمات ویژه سرویس مدارس و تأیید آن توسط آموزش و پرورش منطقه ذیربط، افزایش مبلغ متناسب با نوع خدمات به صورت توافقی امکان‌پذیر است. این خدمات عبارت‌اند از:

1- استفاده از خودروهای سواری و ون مدرن (مطابق مشخصاتی که به تأیید کارگروه ماده 18 خواهد رسید)

2- استفاده از مراقب در خودروهای سواری سرویس مدارس

3- درخواست خدمات دربستی حمل دانش‌آموز (جابجایی دانش‌­آموز با تعداد کمتر از ظرفیت مصوب خودرو)

4- ارائه خدمات رفاهی، حمایتی و درمانی به دانش‌آموزان سرویس مدارس

5- ارائه سرویس مدارس در مسافت­‌های بالای 30 کیلومتر

تبصره سوم (3):

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه موظف‌اند پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، نرخ‌های مصوب را به اطلاع عموم رسانیده و ترتیبی اتخاذ نمایند که ادارات آموزش و پرورش شهر تهران نیز از طریق مدارس، اولیای دانش‌آموزان را از مفاد این مصوبه مطلع نمایند.

تبصره چهارم (4):

کسر هرگونه وجه غیر از آنچه در این ماده قید شده است از سهم راننده یا شرکت تحت هر عنوان به نفع سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران یا آموزش و پرورش تخلف محسوب می­‌شود.

ماده دوم (2) تدابیر ایمنی:

رانندگان سرویس‌های مدارس موظف‌اند کلیه تدابیر ایمنی از قبیل بستن کمربند ایمنی برای کلیه سرنشینان خودرو، رانندگی با سرعت مطمئنه، خودداری از سوار نمودن سرنشین اضافی، رعایت مقررات مربوط به سوار و پیاده نمودن مسافر، دارا بودن معاینه فنی خودرو، دارا بودن تجهیزات اطفاء حریق و کمک‌های اولیه و حصول اطمینان کامل از سلامت وسیله نقلیه را رعایت نمایند. شرکت‌های حمل و نقل مجاز که در چارچوب قراردادهای منعقده عهده‌دار ارائه سرویس مدارس از طریق رانندگان تحت پوشش خود می‌باشند، موظف‌اند بر رعایت تدابیر فوق حین جابجایی دانش‌آموزان نظارت نمایند.

تبصره یکم (1):

خودروهای مورد استفاده جهت سرویس مدارس علاوه بر دارا بودن معاینه فنی و شرایط مقرر در ماده پنجم (5) «آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس» مصوب 1387/2/1 هیأت وزیران، می‌بایست از نظر ظاهری بدون نقص و آراسته بوده و دارای ایمنی مناسب باشند و از صندلی‌های سالم و پاکیزه، وضعیت بهداشتی مناسب و مطبوع در داخل خودرو برخوردار باشند. همچنین کلیه خودروهای سرویس مدارس باید دارای بخاری و تجهیزات گرمایشی سالم باشند.

تبصره دوم (2):

خودروهای سرویس مدارس می‌بایست علاوه بر بیمه اجباری شخص ثالث، از پوشش کامل بیمه حوادث سرنشینان و راننده (شامل هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو) برخوردار باشند به نحوی که هرگونه صدمه و خسارت جانی و مالی وارده به دانش‌آموزان از زمان سوار شدن به خودرو تا زمان پیاده شدن، وفق مقررات بیمه جبران گردد. مسئولیت عدم وجود پوشش بیمه‌ای بر عهده راننده و شرکت خواهد بود.

تبصره سوم (3):

سرویس‌های مدارس مکلف‌اند نسبت به الصاق برچسب ویژه «سرویس مدرسه» بر روی شیشه عقب خودرو که حسب مورد از سوی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران یا شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه تهیه و در اختیار شرکت‌های دارای مجوز قرار می‌گیرد، اقدام نمایند.

تبصره چهارم (4):

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که جهت سرویس مدارس ابتدایی و مدارس دخترانه مقطع متوسطه، حتی‌الامکان از بانوان راننده استفاده شود.

تبصره پنجم (5):

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) موظف است تدابیری اتخاذ نماید تا به لحاظ ایمنی تدابیر فنی لازم به منظور سوار و پیاده شدن دانش‌آموزان کم‌توان جسمی – حرکتی فراهم شود.

ماده سوم (3) بهای خدمات:

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مجاز است در ازای ارائه خدمات مرتبط با سرویس مدارس به متقاضیان، نسبت به دریافت بهای خدمات مطابق جدول شماره (3) این مصوبه اقدام نماید.

تبصره یکم (1):

بابت ثبت اطلاعات رانندگان مبلغ 150،000 ریال توسط دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی با صدور رسید مکانیزه دریافت می‌گردد.

تبصره دوم (2):

شصت درصد (60%) از مبلغ مندرج در جدول شماره (3)، سهم دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی بابت هزینه­‌های عملیات اداری صلاحیت‌سنجی ‌راننده و خودرو می­‌باشد که انجام آن بر اساس دستورالعمل صادره از سوی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران صورت خواهد گرفت.

تبصره سوم (3):

تاکسیرانان دارای پروانه معتبر تاکسیرانی از پرداخت بهای خدمات معاف می‌باشند.

ماده چهارم (4) پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات سرویس مدارس:

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موظف است پس از بررسی صلاحیت صدور پروانه تخصصی ارائه خدمات سرویس مدارس از کلیه شرکت­‌های مجری این خدمات، به میزان دو درصد (2%) از قراردادهای ثبت شده آن­ها با مدارس را دریافت نماید.

تبصره یکم (1):

مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150،000) ریال بابت ثبت اطلاعات شرکت­‌ها توسط دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی با صدور رسید مکانیزه، دریافت می­‌گردد.

تبصره دوم (2):

شهرداری تهران مکلف است مازاد درآمد بر هزینه ایجاد شده از این فعالیت را از ردیف اعتباری 202040173 جبران هزینه راهبری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران کسر و در اصلاحیه بودجه اعمال نماید.

تبصره سوم (3):

قائم‌مقام ذیحساب تأیید شده توسط شورای اسلامی شهر تهران (در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه) و خزانه‌داری شهرداری تهران مکلف به رعایت و کنترل جریان وجوه درآمدی حاصله می‌باشند و می‌بایست گزارش عملکرد درآمد- هزینه این فعالیت را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهرتهران ارائه نمایند.

تبصره چهارم (4):

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موظف است نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات سرویس مدارس بر اساس شرایط ناوگان و نوع عملکرد، مطابق آیین­‌نامه مصوب آن سازمان اقدام نماید.

ماده پنجم (5) مسئولیت اجتماعی و تحقق دسترس پذیری شهر:

به‌منظور تحقق دسترس‌پذیری و ایفای مسئولیت اجتماعی، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مطابق با ردیف‌های 617021573 و 617023673 بودجه مصوب سال 1397 شهرداری تهران، صد درصد (100%) هزینه خدمات سرویس مدرسه دانش‌آموزان مدارس کودکان استثنایی () در محدوده مناطق 22 گانه را عهده‌دار می باشند.

ماده ششم (6) بررسی تخلفات انضباطی رانندگان و شرکت‌های سرویس مدارس:

به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اجازه داده می‌شود که ظرف حداکثر دو ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، دستورالعمل انضباطی رانندگان و شرکت‌های سرویس مدارس را به تصویب هیأت عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برساند.

ماده هفتم (7) تردد در محدوده‌های مرکزی شهر تهران:

خودروهای مجاز سرویس مدارس که اطلاعات آن‌ها در سامانه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ثبت شده و گواهی صلاحیت خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان را از سازمان مذکور اخذ نموده‌اند مشمول سی درصد (30%) عوارض موضوع مصوبه ـ ابلاغی به شماره 160/2418/29740 مورخ 1396/11/12 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

جدول شماره (1)- نرخ کرایه سرویس‌های سواری و ون مدارس در سال تحصیلی 98-97

برای 22 روز خدمت‌رسانی در ماه

ردیف مناطق نوع خودرو بازه کیلومتر)) کرایه پرداختی هر دانش‌آموز در سال تحصیلی 97-98 (ریال) سهم راننده ریال)) سهم شرکت مجری سرویس مدرسه ریال)) سهم هزینه خدمات مدارس (ریال)
1 1 تا 8 و 12 سواری 0-5 14,880,000 11,160,000 2,650,000 1,070,000
2 5-10 17,390,000 13,040,000 3,090,000 1,250,000
3 10-15 19,220,000 14,420,000 3,420,000 1,380,000
4 15-20 22,190,000 16,640,000 3,950,000 1,600,000
5 20-25 24,270,000 18,200,000 4,320,000 1,750,000
6 ون 25-30 26,980,000 20,240,000 4,800,000 1,940,000
7 0-5 9,110,000 6,830,000 1,620,000 660,000
8 5-10 10,080,000 7,560,000 1,800,000 730,000
9 10-15 11,200,000 8,400,000 1,990,000 810,000
10 15-20 11,820,000 8,870,000 2,100,000 850,000
11 20-25 13,420,000 10,070,000 2,390,000 970,000
12 25-30 13,910,000 10,430,000 2,480,000 1,000,000
13 9 تا 11 و 13 تا 19 سواری 0-5 14,040,000 10,530,000 2,500,000 1,010,000
14 5-10 16,400,000 12,300,000 2,920,000 1,180,000
15 10-15 18,130,000 13,590,000 3,230,000 1,310,000
16 15-20 20,920,000 15,690,000 3,720,000 1,510,000
17 20-25 22,890,000 17,170,000 4,070,000 1,650,000
18 25-30 25,450,000 19,090,000 4,530,000 1,830,000
19 ون 0-5 8,590,000 6,440,000 1,530,000 620,000
20 5-10 9,510,000 7,130,000 1,690,000 680,000
21 10-15 10,560,000 7,920,000 1,880,000 760,000
22 15-20 11,150,000 8,360,000 1,980,000 800,000
23 20-25 12,660,000 9,490,000 2,250,000 910,000
24 25-30 13,120,000 9,840,000 2,330,000

940,000

جدول شماره (3)- بهای خدمات سرویس‌های سواری و ون مدارس جدول شماره (2)- نرخ کرایه سرویس‌های سواری و ون مدارس در سال تحصیلی 98-97

برای 26 روز خدمت‌رسانی در ماه

ردیف مناطق نوع خودرو بازه (کیلومتر) کرایه پرداختی هر دانش آموز در کل سال 97-98 ریال)) سهم راننده (ریال) سهم شرکت مجری سرویس مدرسه (ریال) سهم هزینه خدمات مدارس (ریال)
1 1 تا 8 و 12 سواری 0-5 17,560,000 13,170,000 3,130,000 1,260,000
2 5-10 20,520,000 15,390,000 3,650,000 1,480,000
3 10-15 22,680,000 17,020,000 4,040,000 1,630,000
4 15-20 26,180,000 19,640,000 4,660,000 1,890,000
5 20-25 28,640,000 21,480,000 5,100,000 2,070,000
6 25-30 31,840,000 23,880,000 5,660,000 2,290,000
7 ون 0-5 10,750,000 8,060,000 1,910,000 780,000
8 5-10 11,890,000 8,920,000 2,120,000 860,000
9 10-15 13,220,000 9,910,000 2,350,000 960,000
10 15-20 13,950,000 10,470,000 2,480,000 1,000,000
11 20-25 15,840,000 11,880,000 2,820,000 1,140,000
12 25-30 16,410,000 12,310,000 2,930,000 1,180,000
13 9 تا 11 و 13 تا 19 سواری 0-5 16,570,000 12,430,000 2,950,000 1,190,000
14 5-10 19,350,000 14,510,000 3,450,000 1,390,000
15 10-15 21,390,000 16,040,000 3,810,000 1,550,000
16 15-20 24,690,000 18,510,000 4,390,000 1,780,000
17 20-25 27,010,000 20,260,000 4,800,000 1,950,000
18 25-30 30,030,000 22,530,000 5,350,000 2,160,000
19 ون 0-5 10,140,000 7,600,000 1,810,000 730,000
20 5-10 11,220,000 8,410,000 1,990,000 800,000
21 10-15 12,460,000 9,350,000 2,220,000 900,000
22 15-20 13,160,000 9,860,000 2,340,000 940,000
23 20-25 14,940,000 11,200,000 2,660,000 1,070,000
24 25-30 15,480,000 11,610,000 2,750,000

1,110,000

ردیف عنوان خدمات مبلغ پرداختی (ریال)
1 صدور گواهی صلاحیت رانندگی خودروهای حمل و نقل دانش­ آموزان 800،000
2 صدور گواهی صلاحیت خودروهای حمل و نقل دانش ­آموزان

400،000

جدول شماره (4)- نرخ کرایه سرویس‌های مینی‌بوس، میدل‌باس و اتوبوس مدارس

در سال تحصیلی 98-97 برای 22 روز خدمت‌رسانی در ماه

رديف ميزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولين دانش آموز تا درب مدرسه و بالعكس (كيلومتر) متوسط كرايه ميني بوس هر دانش آموز (ريال) متوسط كرايه ميدل باس هر دانش‌آموز (ريال) متوسط كرايه اتوبوس هردانش‌آموز (ريال)
1 تا پنج 488,000 414,000 339,000
2 بيش از پنج تا ده 537,000 457,000 383,000
3 بيش از ده تا پانزده 581,000 525,000 457,000
4 بيش از پانزده تا بيست 599,000 581,000 495,000
5 بيش از بيست تا بيست و پنج 711,000 624,000 581,000
6 بيش از بيست و پنج تا سي 767,000 698,000 612,000
7 از كيلومتر30 به بعد توافقی توافقی

توافقی

جدول شماره (5)- نرخ کرایه سرویس‌های مینی‌بوس، میدل‌باس و اتوبوس مدارس

در سال تحصیلی 98-97 برای 26 روز خدمت‌رسانی در ماه

رديف ميزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولين دانش آموز تا درب مدرسه و بالعكس (كيلومتر) متوسط كرايه ميني بوس هر دانش آموز (ريال) متوسط كرايه ميدل باس هر دانش‌آموز (ريال) متوسط كرايه اتوبوس هردانش‌آموز (ريال)
1 تا پنج 581,000 488,000 401,000
2 بيش از پنج تا ده 636,000 537,000 457,000
3 بيش از ده تا پانزده 686,000 618,000 537,000
4 بيش از پانزده تا بيست 705,000 686,000 587,000
5 بيش از بيست تا بيست و پنج 841,000 742,000 686,000
6 بيش از بيست و پنج تا سي 909,000 822,000 723,000
7 از كيلومتر 30 به بعد توافقی توافقی

توافقی