laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2489/21325
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/07/23


مجوز انجام هزينه به شهرداري تهران براي مشاركت در برگزاري مراسم اربعين حسيني(ع)

مصوب 1397/07/22


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

مجوز انجام هزينه به شهرداري تهران براي مشاركت در برگزاري مراسم اربعين حسيني(ع)

ماده‌واحده:

با عنایت به بند دهم (۱۰) ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن و نظر به مأموریت‌های محول شده از سوی ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) به شهرداری تهران در برگزاری مراسم اربعین حسینی (ع) سال ۱۳۹۷، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور تأمین خدمات مطلوب و مناسب و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات ضروری، رفاهی و بهداشتی و همچنین کمک به ایجاد پایگاه‌های مورد نیاز برای زائرین ایرانی عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع) ضمن جذب کمک‌های مردمی و خیرین، حداکثر تا سقف مبلغ یکصد میلیارد (100،000،000،000) ریال از محل ردیف ۶۱۷۰۵۰۱۶۹ بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران، تحت عنوان «اعتبار پیش‌بینی نشده هزینه‌ای در اختیار شهردار تهران» هزینه نموده و عملکرد آن را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ منظور و به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید.

تبصره یکم (۱):

شهرداری تهران موظف است به منظور جذب کمک‌های مردمی برای تأمین مالی خدماتی که از سوی شهرداری تهران در مراسم اربعین حسینی (ع) ارایه می‌شود نسبت به گشایش حساب مستقلی اقدام نماید. ١- شهرداری تهران مجاز است از امکانات تبلیغاتی خود جهت دعوت از شهروندان برای واریز کمک‌های مالی به این حساب استفاده نماید.

۲- شهرداری تهران موظف است کمک داوطلبانه کارمندان و کارگران شهرداری تهران به حساب فوق‌الذکر را از محل حقوق و مزایای دریافتی آنان تسهیل نماید.

٣- پس از پایان مراسم اربعین حسینی (ع) شهرداری تهران موظف است گزارش مستندی از منابع جمع‌آوری شده در حساب فوق‌الذکر و نحوه هزینه کرد آن را به صورت عمومی منتشر نماید.

تبصره دوم (۲):

شهرداری تهران موظف است با اعلام فراخوان عمومی، از ظرفیت هیأت‌های مذهبی، نهادهای خیریه و افراد علاقه‌مند در تأمین مالی، کمک غیرنقدی و یا تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام وظایف محوله از سوی ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) استفاده نماید.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.