laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2524/33276
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/14


اصلاحيه مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 160/1907/11674 مورخ 1393/05/04

مصوب 1397/11/07


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اصلاحيه مصوبه ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 160/1907/11674 مورخ 1393/05/04

ماده‌واحده:

به استناد بندهای شانزدهم (۱۶) و بیست و پنجم (۲۵) ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و با عنایت به رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۳ الی ۹۲۷ و ۱۰۵۰ مورخ 1396/9/21در خصوص مصوبه «ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران» تصویبی در هفتاد و چهارمین جلسه رسمی‌ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۳ – ابلاغی به شماره 160/1907/11674 مورخ 1393/5/4و ضرورت اعمال اصلاحاتی در مصوبه مذکور و به منظور ساماندهی مناسب این‌گونه ابزارها در شهر تهران، مفاد مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران - ابلاغی به شماره 160/1907/11674 مورخ 1393/5/4 برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل اصلاح و تصویب می‌گردد.

الف) بند ۱-۳ ماده یکم (۱) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌گردد؛

بند ۱-۳ (اصلاحی)- تابلوی معرف کاربری (صنفی- اختصاصی): تابلویی است که دارای هرگونه نوشته شامل حروف، اعداد، اشکال، تصاویر، تزئینات، نمادها یا نظایر آنها باشد و به منظور پیام رسانی درباره معرفی صنف یا صرفاً کاربری در همان ملک یا ساختمان بر سر درب اماکن به اندازه بر ورودی واحد صنفی به ارتفاع حداکثر ۱۳۰ سانتی‌متر نصب می‌شود و مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه تشخیص نمی‌گردد.

ب) بندهای ذیل به انتهای ماده یکم (۱) مصوبه مذکور الحاق می‌گردد:

12-1 (الحاقی)- تابلو و تبلیغات کالا، محصول و خدمات ایرانی ( داخلی): به کلیه تابلوها و تبلیغاتی اطلاق می‌شود که با استفاده از حروف، اعداد، آرم و نشان، تصویر و تزئینات و نظایر آن به منظور معرفی و تبلیغات کالا، محصول و خدمات صرفاً ایرانی (برند) مطابق مقررات شهرداری در معرض دید عموم نصب، اکران و نمایش داده می‌شود.

13-1 (الحاقی)- تابلو و تبلیغات کالا و خدمات تحت لیسانس خارجی: به کلیه تابلوها و تبلیغاتی اطلاق می‌شود که با استفاده از حروف، اعداد، آرم و نشان، تصویر و تزئینات و نظایر آن به منظور معرفی و تبلیغات کالا، محصول و خدماتی که در داخل کشور تولید می‌شود لیکن با استفاده از نام و نشان تجاری خاص شرکت‌های تولیدی و خدماتی خارجی مطابق مقررات شهرداری در معرض دید عموم نصب، اکران و نمایش داده می‌شود.

14-1 (الحاقی)- تابلو و تبلیغات کالا و خدمات خارجی: به کلیه تابلوها و تبلیغاتی اطلاق می‌شود که با استفاده از حروف، اعداد، آرم و نشان، تصویر و تزئینات و نظایر آن به منظور معرفی و تبلیغات کالا، محصول و خدمات صرفاً تولید کشورهای خارجی می‌باشد که از مبادی گمرکات وارد کشور می‌شوند.

15-1 (الحاقی)- نام و نشان تجاری (برند): منظور از برند در این مصوبه به کلیه محصولات، کالاها و خدمات خاص اطلاق می‌شود که با استفاده از نام، نشان و یا علامت تجاری مشخص به ثبت رسیده باشد و از دیگر کالاها و خدمات متمایز می‌گردد.

ج) ماده دوم به شرح ذیل اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌گردد؛

ماده دوم (اصلاحی):

به شهرداری تهران (سازمان زیباسازی) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۸ نسبت به دریافت عوارض از کلیه ابزارهای تبلیغاتی که به هر نحو به صورت انحصاری و نمایندگی یا همراه با معرفی کاربری تبلیغات محصول، کالا یا خدمات خاص در محدوده و حریم شهر تهران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از هر نوع مصالح اعم از فلزی، چوبی، فلکسی، بنر، نوری (دیجیتالی led) چلینیوم و شیشه‌نویسی و امثال آن و با هر روش اعم از نصب و استقرار بر سردر، نما، بام و داخل محوطه اماکن غیرمسکونی یا پایه مستقل یا متحرک نصب و در معرض دید عموم قرار داده شود (به جز مساحت مجاز تابلوهای معرف عملکرد کاربری‌های صنفی) مطابق جداول شماره ۱ و ۲ پیوست این مصوبه اقدام نمایند.

د) شش تبصره به شرح ذیل به ماده دوم ( اصلاحی) الحاق می‌شود؛

تبصره یکم (۱) (الحاقی):

نصب تابلو و تبلیغات غیر مربوط با کسب و پیشه و غیر مرتبط با کاربری ملک ممنوع می‌باشد.

تبصره دوم (۲) (الحاقی):

نصب هرگونه تابلو و تبلیغات روی پشت بام ساختمان‌های صرفاً با کاربری مسکونی ممنوع است.

تبصره سوم (۳) (الحاقی):

نصب تابلو و تبلیغات روی بام ساختمان‌های غیر مسکونی با کاربری‌های مختلط و با رعایت مقررات نصب، طرح‌های ساماندهی، خط آسمان، استانداردها، نقشه اجرایی، محاسبات و ساخت و نصب و اجرا زیر نظر مهندس ناظر دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی کشور، پس از اخذ مجوز از شهرداری تهران (سازمان زیباسازی) بلامانع است.

تبصره چهارم (4) (الحاقی):

سازمان زیباسازی موظف است با هماهنگی کمیته موضوع ماده دوازدهم (۱۲) این مصوبه، ظرف مدت سه ماه دستورالعمل چگونگی نصب تابلوها و تبلیغات اماکن غیر مسکونی شهر تهران و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابلو و تبلیغات و یا متقاضی نصب را با رعایت موارد ایمنی و تعیین مقررات فنی، حقوقی و محتوایی را تهیه و به تأیید شهردار تهران رسانده و به منظور ساماندهی و ارتقا کیفیت سیما و منظر شهری به مرحله اجرا برساند.

تبصره پنجم (۵) (الحاقی):

در راستای رعایت حقوق شهروندی، جلوگیری از دریافت عوارض مضاعف و متناسب سازی سیما و منظر شهری، تمامی کاربری‌های غیر مسکونی می‌توانند پس از اخذ مجوز از شهرداری تهران (سازمان زیباسازی) با رعایت مقررات مربوطه در طول واحد صنفی و محل استقرار کاربری خود حداکثر تا ارتفاع ۱۳۰ سانتی‌متر اقدام به نصب تابلوی معرف و مبین محل استقرار خود نمایند و مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه تشخیص نمی‌گردد.

تبصره ششم (۶) (الحاقی):

تابلوی شرکت‌های تولیدی و خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از یک علامت و یا نام تجارتی ثبت شده خاص و انحصاری، اقدام به ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رستوران‌های دارای شعبه و امثالهم به صورت فرا منطقه‌ای می‌نمایند، تبلیغاتی محسوب و مشمول عوارض موضوع این مصوبه می‌شوند.

ه) تبصره ذیل به ماده سوم اضافه می‌شود:

تبصره (الحاقی به ماده ۳):

رعایت مقررات سازمان زیباسازی شهر تهران و سایر ضوابط موضوعی و مقررات تبلیغات کشوری و مصوبه‌های شورای اسلامی شهر تهران به منظور حفظ زیبایی شهر، استاندارها، ارتقا کیفیت سیما و منظر شهری، ساماندهی کلیه ابزارهای صنفی و تبلیغاتی اماکن غیر مسکونی و اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است.

و) ماده پنجم به شرح ذیل اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود:

ماده پنجم ( اصلاحی):

نحوه محاسبه عوارض پرداخت نشده مؤدیان در سال‌های قبل بر اساس آخرین تعرفه مصوبه ملاک عمل در سال پرداخت مؤدی خواهد بود.

ز) سه تبصره به شرح ذیل به ماده پنجم (اصلاحی) الحاق می‌شود:

تبصره یکم (۱) (الحاقی):

عوارض کلیه ابزارهای تبلیغاتی محصولات، کالاها و خدمات تولید داخلی (ایرانی)، تحت لیسانس برندهای خارجی با اعمال ضریب 1/8 (یک و هشت دهم) و برای تابلوها و ابزارهای تبلیغاتی محصولات، کالاها و خدمات خارجی با ضریب ۳/۳ ( سه و سه دهم) محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره دوم (۲) (الحاقی):

با توجه به محدودیت منظر دید ابزارهای تبلیغاتی منصوب در داخل مراکز و مجتمع‌های تجاری و اداری به نسبت تابلوهای منصوب در معابر و منظر عمومی، دریافت عوارض از تابلوهای مذکور معادل ۷۰٪ مبالغ مندرج در جدول شماره دو (۲) پیوست این مصوبه محاسبه و دریافت شود.

تبصره سه (الحاقی):

کلیه ابزارهای تبلیغاتی مستقر در طرفین خیابان‌ها و کوچه‌های دارای عرض گذر ۱۲ متر و کمتر، مشمول پرداخت ۸۰٪ نصاب‌های تعیین شده در جداول شماره ۱ و ۲ پیوست این مصوبه می‌باشند.

ح) جداول شماره ۱ و ۲ پیوست مصوبه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:

(جدول شماره یک (۱) اصلاحی)

جدول ابزارها و تابلوهای منصوب صنفی صرفاً مبین و معرف محل استقرار کاربری‌ها تا سقف مجاز تعیین شده

(ماهیانه به ازای هر متر مربع)

جنس تابلو فلزی، نئون، پلاستیک، فلکسی فیس، چلنیوم، بنر، چوب، کاشی
محل نصب تابلو
روی سردر ورودی کاربری و دیوار حیاط با ارتفاع حداکثر ۱۳۰ سانتی‌متر مشمول پرداخت عوارض تشخیص داده نمی‌شود.
شیشه نویسی و سایه‌بان با رعایت تبصره ۲ ذیل ماده چهارم این مصوبه مشمول پرداخت عوارض تشخیص داده نمی‌شود.
روی نمای اصلی و جانبی ساختمان مازاد بر تابلوی اول سه درصد (۳%) آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهر ری
روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان

نه درصد (۹%) آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهر ری

(جدول شماره دو(۲) اصلاحی)

عوارض ابزارهای تبلیغاتی منصوب معرف کالاها و محصولات تولیدی و خدماتی ایرانی و خارجی

(ماهیانه به ازای هر متر مربع)

جنس تابلو فلزی، نئون، پلاستیک، فلکسی فیس، چلنیوم، بنر، چوب، کاشی، رایانه محل نصب تابلو
محل نصب تابلو
روی سردر ورودی و دیوار حیاط چهار و نیم درصد (4/5%) آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهر ری با رعایت تصویب‌نامه مربوطه هیأت وزیران
روی نمای اصلی و جانبی ساختمان شش درصد (۶%) آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهر ری با رعایت تصویب‌نامه مربوطه هیأت وزیران
روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان هجده درصد(۱۸%) آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهر ری با رعایت تصویب‌نامه مربوطه هیأت وزیران
نمایشگر دیجیتالی نوشتاری سی درصد (۳۰%) آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهر ری با رعایت تصویب‌نامه مربوطه هیأت وزیران
روی پایه داخل معابر عمومی سی درصد (۳۰%) آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهر ری با رعایت تصویب‌نامه مربوطه هیأت وزیران
شیشه‌نویسی و سایبان

شش درصد (6%) آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران و شهر ری با رعایت تصویب‌نامه مربوطه هیأت وزیران

تصویر مصوبه الحاق نشده است.