laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2534/34152
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/21


الزام شهرداري تهران به برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم براي بسترسازي تحقق زيست‌ شبانه در چشم‌انداز تهران 1402

مصوب 1397/11/16


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

الزام شهرداري تهران به برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم براي بسترسازي تحقق زيست‌ شبانه در چشم‌انداز تهران 1402

ماده‌واحده:

با عنایت به اهمیت توسعه گردشگری شبانه، برنامه‌ریزی برای گسترش نشاط اجتماعی، ارتقاء کیفیت بصری، ساماندهی مشاغل غیررسمی و فضاهای شهری تک عملکردی و در راستای بهبود زیست‌پذیری شهر تهران، افزایش ساعات بهره‌مندی شهروندان و گردشگران از امکانات و ظرفیت‌های موجود در فرآیند تحقق زیست شبانه با تأکید بر بهره‌گیری از نتایج مطالعات پیشین و با استناد به بندهای دوم (۲) و ششم (۶) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/۱ و اصلاحات بعدی آن و همچنین بند «چ» ماده نود و چهارم (۹۴) برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران-ابلاغی به شماره 160/1882/4938 مورخ 93/2/31، شهرداری تهران مکلف است با جلب همکاری سایر نهادهای ذیربط، ظرف سه (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، لایحه «برنامه عملیاتی برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای بسترسازی تحقق زیست شبانه در چشم انداز تهران ۱۴۰۲» را با اتکاء به رویکردهای زیر تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید:

١- توجه توأمان به تجلیات و زیبایی‌های کالبدی و مؤلفه‌های ادراکی و روان‌شناختی شهروندان از شب.

٢- بسترسازی برای تحقق گردشگری شبانه و تامین منابع مالی پایدار در چشم‌انداز تهران ۱۴۰۲.

٣- تعیین متولی تهیه و اجرای برنامه زیست شبانه در سطح شهر تهران و مناطق.

4- توجه به پویایی، نوآوری و خلاقیت به ویژه بهره‌برداری از هنر شهری.

۵- غنا بخشیدن به فعالیت‌های فرهنگی با تمرکز بر هویت تاریخی- میراثی شهر تهران.

۶- توجه به مسائل زیست‌محیطی و مکان‌گزینی صحیح و هدفمند برای نورپردازی شبانه با رعایت استانداردهای فاصله از پهنه سکونت.

۷- ایجاد تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از طراحی محیطی (cpted) در مکان‌های هدف.

۸- شناسایی و استقرار کسب و کارهای مجاز به فعالیت متناسب با نیازهای زیست شبانه و ساماندهی کسب و کارهای کوچک، مشاغل سیار و بی‌کانون در مکان‌های انتخابی و صدور مجوزهای لازم و نظارت بر عملکرد آن‌ها.

۹- توجه به فعالیت‌های رویداد مبنا (از قبیل فرهنگی، هنری، فراغتی و تفریحی) برای گسترش نشاط اجتماعی شهروندان.

۱۰- تأکید بر مشارکت شهروندان و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه‌ها و پرهیز از تصدی‌گری مدیریت شهری.

۱۱- هماهنگی با مراجع ذیربط جهت تداوم فعالیت کسب و کار و ارائه خدمات شبانه در هریک از مکان‌های انتخابی.

۱۲- بهبود خدمات و زیرساخت‌ها در مکان‌های منتخب برای زیست شبانه به منظور پاسخگویی به نیازهای شهروندان.

۱۳- توجه به جایگاه جهانی شهر تهران و ارائه خدمات برای ارتقاء جایگاه رقابتی آن در قیاس با کلانشهرهای هم تراز.

۱۴- توجه به بعد جغرافیایی و تحقق عدالت فضایی در انتخاب مکان‌های مستعد و رفع شب‌مردگی در نقاط مرکزی شهر تهران.

تبصره:

الف) شهرداری تهران مکلف است در برنامه‌ای کوتاه مدت از اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ تا یک دوره آزمایشی سه (۳) ماهه حداقل پنج (۵) محور پر رفت و آمد شهر تهران را تا شعاع ۵۰۰ متری تحت پوشش این طرح قرار دهد؛ به نحوی که کلیه مراکز خرده‌فروشی و خدماتی و فرهنگی واقع در این مناطق، مجاز به ارائه خدمات از ساعت ۲۴ تا ۳ بامداد باشند؛ به گونه‌ای که مخل آرامش و زندگی جاری شهروندان نباشد.

ب) در برنامه کوتاه مدت ذکر شده در بند (الف) در کلیه مناطق تحت پوشش از ساعت ۲۴ تا ۳ بامداد، حضور صاحبان مشاغل سیار و بی‌کانون مصداق سد معبر نخواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات آزاد است.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.