laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2537/33933
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/17


معرفي خانم پرنيان كردشاكري جهت عضويت در كميته سياست‌گذاري تملك، مرمت و بهره‌برداري از اماكن داراي قدمت تاريخي و هويت فرهنگي در شهر تهران

مصوب 1397/11/16


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

معرفي خانم پرنيان كردشاكري جهت عضويت در كميته سياست‌گذاري تملك، مرمت و بهره‌برداري از اماكن داراي قدمت تاريخي و هويت فرهنگي در شهر تهران

به: جناب آقای پیروز حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه معرفی خانم پرنیان کردشاکری جهت عضویت در کمیته سیاست‌گذاری تملکت، مرمت و بهره‌برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی در شهر تهران

سلام عليكم؛

احتراماً در اجرای بند هفتم (۷) ذیل ماده دوم (۲) مصوبه «الزام شهرداری تهران به تشکیل کمیته سیاست‌گذاری تملک، مرمت و بهره‌برداری از اماکن دارای قدمت تاریخی و هویت فرهنگی در شهر تهران» - ابلاغی به شماره 160/2069/9531 مورخ 1394/04/14، در خصوص انتخاب یک نفر نماینده مطلع از ستاد توان‌افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران جهت عضویت در کمیته موضوع مصوبه مذکور، مراتب از آن ستاد پیگیری و گزارش واصله به شماره 160/19794 مورخ 1397/07/10 در صد و بیست و دومین جلسه رسمی شورا منعقده در تاریخ 1397/11/16 مطرح و پس از بررسی و مذاکرات انجام شده، وفق بند سوم (3) ماده دوم (۲) و ماده پنجم (۵) دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی‌گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا مصوب 1392/2/19 شورای‌عالی استان‌ها، به صورت مخفی اخذ رأی انجام شد و سرکار خانم پرنیان کردشاکری با (هشت رأي) اکثریت آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) را احراز نمودند و جهت عضویت در کمیته مذکور انتخاب گردیدند.

این مصوبه با رعایت ماده نودم (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، لازم‌الاجراست.

محسن هاشمی رفسنجانی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

تصویر مصوبه الحاق نشده است.