laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2400/717/33817
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/16


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دو هزار و ششصد و شصت فرعي از سه اصلي قطعه سوم تفكيكي (3/2660/3) واقع در محدوده منطقه بيست و يك (21) شهرداري تهران

مصوب 1397/11/16


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دو هزار و ششصد و شصت فرعي از سه اصلي قطعه سوم تفكيكي (3/2660/3) واقع در محدوده منطقه بيست و يك (21) شهرداري تهران

ماده‌واحده‌:

به استناد تبصره سوم (۳) ماده هفتم (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده یکم (۱) "قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها" مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب تصویبی در سی و دومین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها مورخ 89/2/15 و اصلاحات بعدی آن، نظریه کمیسیون ماده هفتم (۷) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر ابلاغی به شماره 611/6/531657 مورخ 1390/05/15 سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران مبنی بر باغ بودن، اعمال ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، اخذ خسارت و غرس دو برابری محیط بن درختان کسر شده در پلاک ثبتی به شماره دو هزار و ششصد و شصت فرعی از سه اصلی قطعه سوم تفکیکی (3/2660/3) واقع در جاده مخصوص کرج، بعد از چهار‌راه ایران‌خودرو، جنب شرکت ایندامین، در محدوده منطقه بیست و یک (۲۱) شهرداری تهران بررسی و با توجه به محتویات پرونده و مجموع بررسی‌های به عمل آمده و جميع جهات، پلاک ثبتی مذکور باغ تشخیص می‌گردد (ب - ا -غ). بدیهی است در خصوص سایر موارد مذکور در نظریه کمیسیون ماده هفت، شهرداری تهران موظف است بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام مقتضی قانونی معمول نماید.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.