laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2541/34912
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/28


ساماندهي مشاغل سيار و بي‌كانون در شهر تهران

مصوب 1397/11/23


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

ساماندهي مشاغل سيار و بي‌كانون در شهر تهران

مقدمه:

با عنایت به اهمیت ساماندهی وضعیت مشاغل سیار و بی‌کانون و مسائل و مشکلات متعدد عرضه کالا و اجناس در سطح معابر و فضاهای عمومی و متعاقباً فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از کمبود کار ثابت و مشخص در سطح شهر تهران و به منظور کاهش شبکه دلالی و واسطه‌گری، مسافرت‌های بیهوده درون شهری و سد معبر و مشکلات ناشی از آن و با استناد به تبصره یکم (۱) بند دوم (۲) ماده پنجاه و پنجم قانون شهرداری، تبصره‌های اول و سوم ماده سوم (۳) و ماده هشتاد و پنجم (۸۵) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 و اصلاحیه آن مصوب 1392/6/12 مجلس شورای اسلامی، ماده هجدهم (۱۸) مصوبه "ساماندهی صنایع، صنوف و مشاغل شهر تهران" ابلاغی به شماره 160/1623/13167 مورخ 1390/10/25 و بند سوم از ماده ششم (۶) مصوبه "اصلاحیه اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران" ابلاغی به شماره 160/2225/2912 مورخ 96/2/13 شورای اسلامی شهر تهران و ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1394/2/6 هیأت وزیران، شهرداری تهران موظف است براساس مفاد ذیل نسبت به ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری تهران اقدام نماید.

ماده يكم (۱)- تعاريف:

ساماندهی: اقدامی است که منجر به نظم‌دهی، ارزش‌گذاری و مدیریت بهتر یک مجموعه به صورت فرآیندی می‌شود.

مشاغل سیار: به فعالیتی اقتصادی اطلاق می‌شود که در ارائه خدمات و کالا به مشتریان بدون داشتن ملک کانونی مشخص به صورت دستی یا در قالب وسیله نقلیه موتوری صورت می‌پذیرد.

مشاغل سیار موتوری: شغلی با خدمات یا اجناس محدود است که یا از قبل تهیه و تولید شده یا داخل وسیله نقلیه و اطراف آن تولید می‌شود. ملاقات با مشتریان برای فروش محصول یا ارائه خدمات در وسیله و پیرامون آن انجام می‌شود.

دستفروشی: شغلی فاقد مکان با مالکیت شخصی است با خدمات یا اجناس محدود که از قبل تهیه و تولید شده یا در محل تولید و بی‌واسطه عرضه می‌شود.

بازارها با بازارچه‌های سیار: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که با تجهیز امکانات لازم در ارائه خدمات به شهروندان در ساعت‌هایی از روز یا روزانه یا به صورت هفتگی جهت عرضه و فروش محصولات مجاز و ارائه خدمات در اختیار مشاغل سیار و بی‌کانون قرار می‌گیرد و شامل بازارهای محلی، بازارهای موقت، بازارهای حراج فصلی و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا است.

محل استقرار واحد سیار موتوری: مکانی است با ویژگی‌های تعریف شده که به منظور استقرار یک یا چند واحد سیار موتوری مجاز، برای عرضه کالا و خدمات تعیین می‌شود.

ماده دوم (۲)- اعضای کمیته برنامه‌ریزی مشاغل سیار و بی‌کانون:

به منظور سیاست‌گذاری، راهبری و برنامه‌ریزی در راستای اجرای هرچه بهتر این مصوبه و همچنین ایجاد هماهنگی میان حوزه‌های اجرایی ذیربط، کمیته "برنامه‌ریزی مشاغل سیار و بی‌کانون" متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- یک نفر عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب و معرفی کمیسیون مذکور

۲- یک نفر عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب و معرفی کمیسیون مذکور

٣- معاون خدمات شهری شهرداری تهران

۴- معاون امور مناطق شهرداری تهران

۵- معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

۶- مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل (دبیر کمیته)

۷- مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

۸- یک نفر نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه اجتماعی به انتخاب کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران

۹- یک نفر نماینده سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران

۱۰ - یک نفر نماینده اتاق اصناف تهران (عضو ناظر)

۱۱- یک نفر نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (عضو ناظر)

۱۲- یک نفر نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران (عضو ناظر)

۱۳- یک نفر نماینده نیروی انتظامی تهران بزرگ (عضو ناظر)

تبصره یکم (۱):

کمیته مذکور موظف است حسب موضوع به منظور انجام هماهنگی لازم با سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط به ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هماهنگی لازم را معمول نماید.

تبصره دوم (۲):

کمیته مذکور موظف است در خصوص تصمیم‌گیری در ارتباط با هر یک از مناطق شهرداری تهران از شهردار منطقه ذیربط جهت هماهنگی‌های لازم دعوت به عمل آورد.

ماده سوم (۳)- شرح وظایف کمیته برنامه‌ریزی مشاغل سیار و بی‌کانون:

الف) تشکیل جلسات منظم حداقل هر ماه یکبار به منظور انجام وظایف محوله.

ب) ایجاد هماهنگی فی‌مابین بخش‌های مختلف شهرداری تهران و سایر ارگان‌های مرتبط با فعالیت مشاغل سیار در سطح شهر تهران در راستای تسهیل امور و ساماندهی فعالیت این مشاغل.

پ) تهیه و تصویب دستورالعمل جامع "ساماندهی دستفروشی در شهر تهران" با لحاظ نمودن نکات زیر:

1- ارائه تفسیری «سنجش‌پذیر» از عبارت «سد معبر» به نحوی که شامل تعریف مکان‌ها و زمان‌های مشمول «سد معبر» و نیز مکان‌ها و زمان‌هایی باشد که مطلقاً مشمول تعریف «سد معبر» نیستند.

۲- تعیین «چارچوب اجرایی»، «انتخاب نهاد متصدی» و «انتخاب نهاد ناظر» برای تسهیل مشارکت و استفاده از پتانسیل‌های شرکت‌های خصوصی در ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار و فاقد کانون.

٣- مشخص کردن نحوه طبقه‌بندی، توزیع عادلانه، جانمایی فضاهای شهری و تعیین شاخص‌های فضای شهری به منظور تبدیل به بازارها و بازارچه‌های سیار با توجه به ویژگی‌های جمعیتی و بافت اجتماعی فرهنگی، محدوده جغرافیایی، مشخصه‌های ترافیکی و تناسب با واحدهای تجاری ثابت و نیز رعایت حریم و فاصله مناسب از منازل مسکونی و محل استقرار صنوف.

۴- توجه به ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری و افزایش نشاط اجتماعی در ساماندهی فعالیت دستفروشی در شهر تهران.

۵- تعیین نحوه واگذاری موقت اماکن و امکان استفاده از فضاهای شهری در قالب بازارها و بازارچه‌های سیار.

۶- استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید در سامان‌بخشی وضعیت دستفروشی در شهر تهران.

۷- نحوه ایجاد سامانه‌ای جهت شناسنامه‌دار کردن مشاغل دستفروشی و ساختارمند کردن آن‌ها در قالب تعاونی‌ها یا اصناف مشخص.

۸- تعیین ساعات مناسب جهت دستفروشی در معابر و اماکن با محوریت زیست‌ شبانه.

۹- تعیین نحوه ممانعت از دستفروشی در وسایل نقلیه عمومی اعم از مترو و اتوبوس.

ت) تهیه و تصویب دستورالعمل جامع "ساماندهی مشاغل سیار موتوری در شهر تهران" با لحاظ نمودن ردیف‌های (۱) و (۲) بند (پ) و نکات زیر:

۱- تعیین شاخص‌های لازم برای مشخص کردن چارچوب مورد پذیرش مشاغل سیار موتوری مجاز به فعالیت در شهر تهران با توجه به ویژگی‌های ارائه خدمات یا کالاهای قابل ارائه و مشخصه‌های وسائل نقلیه موتوری و افراد عرضه کننده کالا و خدمات.

۲- تعیین شاخص‌های لازم برای فضاهای شهری مورد تأیید جهت استقرار واحدهای سیار موتوری در سطح شهر تهران اعم از بوستان‌ها، معابر، اماکن عمومی و سطح‌بندی آن‌ها با در نظر گرفتن ویژگی‌های جمعیتی و بافت اجتماعی فرهنگی، مشخصه‌های ترافیکی، ویژگی‌های جغرافیایی و تناسب با واحدهای تجاری ثابت و نیز رعایت حریم و فاصله مناسب از منازل مسکونی و محل استقرار صنوف.

٣- توجه به ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری و افزایش نشاط اجتماعی در ساماندهی فعالیت واحدهای سیار موتوری.

۴- استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید در سامان‌بخشی به وضعیت مشاغل سیار موتوری در شهر تهران.

۵- نحوه ایجاد سامانه‌ای جهت شناسنامه‌دار کردن مشاغل سیار موتوری و ساختارمند کردن آن‌ها در قالب تعاونی‌ها یا اصناف مشخص.

ث) تعیین ترکیب کمیته اجرایی مشاغل سیار و بی‌کانون در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به منظور تسهیل و تدقیق امور اجرایی در سطح مناطق و راهبری و نظارت بر تشکیل و فعالیت آن‌ها.

ج) کمیته برنامه‌ریزی، به شکایات و اعتراض‌های ناشی از تصمیمات کمیته‌های اجرایی رسیدگی و اعلام نظر می‌کند. تصمیم کمیته برنامه‌ریزی قطعی و لازم‌الاجراست.

چ) ارائه گزارش اجرای مصوبه هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱):

کمیته برنامه‌ریزی موظف است با توجه به ماهیت سیار بودن مشاغل مزبور و به منظور جلوگیری از تثبیت مکان‌ها از سوی افراد یا ادعای تصاحب مکان مورد نظر، نسبت به تعیین مکان‌ها و زمان‌هایی نهایتاً به مدت سه ماه جهت استقرار به صورت گردشی اقدام نماید.

تبصره دوم (۲):

کمیته برنامه‌ریزی موظف است ظرف مدت دو ماه دستورالعمل‌های ذکر شده در بندهای (پ) و (ت) را تهیه و تصویب نماید.

ماده چهارم ( 4):

شهرداری تهران مکلف است لایحه "تعیین نرخ بهای خدمات فعالیت مشاغل سیار و بی‌کانون شهر تهران" را به تفکیک منطقه، ناحیه و محله حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ماده پنجم(5):

از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه، مصوبه "ساماندهی دستفروشان در شهر تهران" ابلاغی به شماره 160/770/15524 مورخ 1385/07/20 نسخ می‌شود.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.