laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2542/35156
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/30


تعيين بهاي بليت بازديد از خانه ـ موزه سيمين و جلال

مصوب 1397/11/28


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

تعيين بهاي بليت بازديد از خانه ـ موزه سيمين و جلال

ماده‌واحده:

با عنایت به افتتاح (خانه - موزه سیمین و جلال) و بهره‌برداری از آن توسط شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و فراهم شدن امکان بازدید شهروندان از خانه - موزه مذکور و به استناد بند بیست و ششم (۲۶) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، بهای بلیت بازدید از مجموعه فوق از زمان لاز‌م‌الاجرا شدن این مصوبه به مدت یک‌سال به میزان سی‌هزار (30/000) ریال برای بازدیدکنندگان داخلی و صد هزار (100/000) ریال برای گردشگران خارجی تعیین می‌گردد.

تبصره یکم (۱):

قیمت فروش بلیت برای مخاطبین خاص شامل: خبرنگاران، جانبازان و ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها، معلولین و کارکنان شهرداری تهران با ارائه مدارک شناسایی معتبر، افراد دارای کارت منزلت، دانشجویان، بازدیدهای گروهی و هماهنگ شده توسط مدارس و دانشگاه‌ها و انجمن‌های ادبی رسمی و ثبت شده به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) رقم فوق، پانزده هزار ( 15/000) ریال تعیین می‌گردد.

تبصره دوم (۲):

برگزاری جلسات دانش‌آموزی و دانشجویی نقد و تحلیل و بازخوانی آثار سیمین دانشور و جلال آل‌احمد در محل خانه – موزه فوق، در صورتی که حداقل چهار هفته قبل از برگزاری جلسه مورد نظر درخواست کتبی به مدیریت خانه - موزه ارائه شود، رایگان خواهد بود. در خصوص برگزاری سایر گردهمایی‌ها و جلسات وجه دریافت گردد.

تبصره سوم (۳):

کلیه درآمدهای حاصله از (خانه - موزه سیمین و جلال) می‌بایست به حساب خزانه شهرداری تهران واریز گردد. همچنین شهرداری تهران موظف است اعتبارات لازم جهت حفظ و نگهداری، بهره‌برداری، تجهیز و اداره مجموعه فوق را در بودجه‌های سنواتی خود پیش‌بینی نماید.

تبصره چهارم (4):

شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف سه (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، لایحه سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری بهای بلیت کلیه موزه‌های شهرداری تهران را تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.