laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/747/1261
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1398/01/28


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك‌هاي ثبتي به شماره هزار و هشتصد و چهل و هشت فرعي از سي و يك اصلي (31/1848) و چهار هزار و نهصد و پنجاه و هشت فرعي از سي و يك اصلي (31/4958) واقع در محدوده منطقه يك (1) شهرداري تهران

مصوب 1398/01/27


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاک‌های ثبتي به شماره هزار و هشتصد و چهل و هشت فرعي از سي و يك اصلي (31/1848) و چهار هزار و نهصد و پنجاه و هشت فرعي از سي و يك اصلي (31/4958) واقع در محدوده منطقه يك (1) شهرداری تهران

ماده‌واحده:

به استناد تبصره سوم (۳) ماده هفتم (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده یکم (۱) "قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها" مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب تصویبی در سی و دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها مورخ 89/2/15 و اصلاحات بعدی آن نظریه مورخ 1397/05/23 کمیسیون ماده هفتم (۷) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر مبنی بر باغ بودن پلاک‌های ثبتی به شماره هزار و هشتصد و چهل و هشت فرعی از سی و یک اصلی (31/1848) و چهار هزار و نهصد و پنجاه و هشت فرعی از سی و یک اصلی (31/4958) واقع در خیابان موحد دانش (نیاوران)، کاشانک، امیر بهادر، کوچه قنات، در محدوده منطقه یک (۱) شهرداری تهران بررسی و با توجه به محتویات پرونده و مجموع بررسی‌های به عمل آمده و جمیع جهات پلاک‌های ثبتی مذکور باغ تشخیص می‌گردد (ب -ا-غ).

ذینفع (مالک) موظف به حفظ کلیه درختان موجود در این پلاک ثبتی بوده و شهرداری تهران مکلف به نظارت بر این امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.