laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2566/8039
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1398/03/28


آيين‌نامه اجرايي انتخابات پنجمين دوره شوراياري‌هاي شهر تهران

مصوب 1398/03/26


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

آيين‌نامه اجرايي انتخابات پنجمين دوره شوراياري‌هاي شهر تهران

در اجرای تبصره دوم (۲) ذیل ماده سوم (۳) مصوبه "تشکیل انجمن‌های شورایاری" ابلاغی به شماره 160/۶۹۵۳ مورخ 1378/8/9و اصلاحیه‌های بعدی آن و مصوبه «الزام ستاد هماهنگی شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران به تشکیل پنجمین دوره فعالیت شورایاری شهر تهران» ابلاغی به شماره 160/2548/37262 مورخ 97/12/15 و به‌منظور ایجاد زمینه افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، تعاملات مؤثر شهروندی و انسجام اجتماعی، «آیین‌نامه اجرایی انتخابات پنجمین دوره شورایاری‌های شهر تهران» به شرح ذیل تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده یکم (۱) - ارکان برگزاری انتخابات شورایاری‌ها:

ارکان برگزاری انتخابات پنجمین دوره فعالیت شورایاری‌ها عبارتند از:

1- ستاد هماهنگی شورایاری‌ها (ناظر بر حسن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها)

2- شورای راهبردی انتخابات

3- هیأت نظارت بر برگزاری انتخابات

4- هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

تبصره:

ستاد هماهنگی شورایاری‌ها مسئولیت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را بر عهده دارد.

ماده دوم (۲) - شورای راهبردی:

۱- شورای راهبردی انتخابات متشکل از:

1-1- رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها (رئیس شورای راهبردی)

1-2- شهردار تهران یا معاون امور اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار شهردار

1-3- فرماندار تهران

1-4- نماینده وزارت اطلاعات

1-5- رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران

1-6- معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ

1-7- مدیرکل آموزش‌ و پرورش شهر تهران

1-8- نماینده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ

1-9- رئیس سازمان نظام پزشکی تهران

1-10- رئیس اتاق اصناف تهران

1-11- رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران

1-12- رئیس نظام‌ مهندسی تهران

2- شرح وظایف شورای راهبردی انتخابات به شرح زیر است:

2-1- تشکیل جلسه و هماهنگی با دستگاه‌های همکار در فرآیند برگزاری انتخابات و بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده

2-2- پشتیبانی فکری و عملیاتی از ستاد هماهنگی شورایاری‌ها

2-3- تشویق دستگاه‌ها و مراکز مختلف در مشارکت فعال در زمینه برگزاری انتخابات

2-4- ارائه نظرات و سیاست‌های مؤثر در افزایش مشارکت شهروندان

ماده سوم (۳) - هیأت نظارت بر برگزاری انتخابات:

ترکیب هیأت‌های نظارت بر برگزاری انتخابات:

۱- هیأت نظارت مرکزی متشکل از هفت نفر اعضای ستاد هماهنگی شورایاری‌ها می‌باشد.

2- هیأت نظارت منطقه متشکل از پنج نفر شامل افراد زیر می‌باشد:

2-1- یک نفر نماینده هیأت نظارت مرکزی (به‌عنوان رئیس هیأت نظارت منطقه)

2-2- نماینده فرمانداری در سطح منطقه

2-3- سه نفر از معتمدین محلات با معرفی هیأت نظارت مرکزی

ماده چهارم (4) - هیأت اجرایی برگزاری انتخابات:

1- هیأت اجرایی مرکزی متشکل از هفت نفر شامل افراد زیر می‌باشد:

1-1- معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران (به‌عنوان رئیس هیأت اجرایی مرکزی با حکم شهردار تهران)

1-2- دبیر اجرایی انتخابات (به پیشنهاد رئیس هیأت اجرایی مرکزی و حکم شهردار تهران)

1-3- نماینده ستاد هماهنگی شورایاری‌ها

1-4- مدیرکل سازمان ثبت‌احوال تهران

1-5- معاون اجتماعی اداره کل آموزش‌ و پرورش شهر تهران

1-6- نماینده فرماندار

1-7- مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

تبصره یکم (۱):

رئیس هیأت اجرایی می‌تواند حسب مورد از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگر بدون حق رأی برای حضور در جلسات دعوت نماید.

تبصره دوم (۲):

دبیرخانه اجرایی انتخابات به‌منظور تسهیل در اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود می‌تواند کمیته‌های مورد نیاز را تشکیل دهد.

2- هیأت اجرایی منطقه متشکل از شش نفر شامل افراد زیر می‌باشد:

2-1- شهردار یا معاون اجتماعی منطقه به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار شهرداری منطقه (به‌عنوان رئیس هیأت اجرایی منطقه)

2-2- نماینده ستاد هماهنگی شورایاری‌ها

2-3- نماینده نیروی انتظامی

2-4- نماینده آموزش‌ و پرورش منطقه

2-5- دو نفر نماینده از معتمدین محلات با معرفی رئیس هیأت اجرایی منطقه و تائید هیأت نظارت منطقه

2-6- دبیر اجرایی منطقه (به پیشنهاد دبیر اجرایی انتخابات و حکم معاون اجتماعی شهردار تهران)

ماده پنجم (۵)- بررسی صلاحیت داوطلبان:

1- مرجع بررسی صلاحیت اولیه کاندیداها هیأت اجرایی منطقه است.

۲- اولین مرجع بررسی شکایت افراد رد صلاحیت شده، هیأت نظارت منطقه است.

2- بررسی نهایی شکایت‌ها و اعلام لیست نهایی کاندیداها توسط هیأت نظارت مرکزی انجام می‌شود.

۴- مرجع دریافت استعلام از مرجع ذی‌ربط در خصوص مفاد ماده پنجم (۵) مصوبه "تشکیل انجمن‌های شورایاری" در موارد ضرورت اداره کل حراست شهرداری تهران خواهد بود.

۵- مرجع اعلام وضعیت بند «ز» ذیل ماده پنجم (۵) مصوبه "تشکیل انجمن‌های شورایاری" مبنی بر نداشتن سابقه سلب عضویت از شورایاری، ستاد هماهنگی شورایاری‌ها خواهد بود.

تبصره یکم (1):

ملاک اولیه احراز صلاحیت داوطلبان از محروم نبودن برای عضویت در شورایاری‌ها (موضوع تبصره ششم (۶) ذیل ماده پنجم (۵) مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری) فرم خوداظهاری و تعهد داوطلب هنگام ثبت‌نام بوده و درصورتی‌که در هر یک از مراحل انتخابات یا پس‌ از آن مشخص شود که داوطلب فاقد هر یک از شرایط ماده مذکور می‌باشد حسب مورد از دور انتخابات حذف یا انتخاب وی منتفی خواهد شد.

تبصره دوم (۲):

عضویت زنان در هیأت‌های اجرایی و نظارت مرکزی و هیأت‌های نظارت و اجرایی منطقه الزامی است.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.