laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2588/19046
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1398/07/11


تعيين بهاي بليت بازديد از موزه نقشه تهران

مصوب 1398/07/09


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

تعيين بهاي بليت بازديد از موزه نقشه تهران

ماده واحده:

با عنایت به بازگشایی موزه نقشه تهران و ارائه خدمات مرتبط با پذیرش بازدیدکنندگان توسط شهرداری تهران و به استناد بند بیست و ششم (26) ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، بهای بلیت بازدید از مجموعه فوق از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه به مبلغ چهل هزار (40/000) ریال برای بازدید‌کنندگان داخلی و پانصد هزار (500/000) ریال برای بازدیدکنندگان خارجی تعیین می‌گردد. همچنین به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که هر ساله بهای بلیت بازدید از موزه را بر اساس مصوبه هیأت دولت در خصوص نرخ ورودی موزه‌ها و در غیر این صورت متناسب با نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، افزایش دهد.

تبصره یکم (1):

قیمت فروش بلیت برای بازدیدکنندگان خاص شامل خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های آنان، معلولین، خبرنگاران، دانشجویان با ارائه مدارک شناسایی معتبر و بازدید‌های گروهی و هماهنگ شده توسط مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد با لحاظ تخفیف به میزان پنجاه درصد (50%) قیمت‌های تعیین شده می‌باشد.

تبصره دوم (2):

کلیه درآمدهای حاصله از موزه نقشه تهران می‌بایست به حساب خزانه شهرداری تهران واریز گردد و شهرداری تهران موظف است صد در صد (100%) مبالغ واریزی را در چارچوب بودجه مصوب به حساب واحد متولی موزه نقشه تهران بازگرداند.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.