laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2785/6050
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1400/03/31


اصلاحيه مصوبه الزام شهرداري تهران به تغيير الگو و كاهش مصرف كيسه‌ها، ظروف و محصولات يك بار مصرف پلاستيكي و جايگزين كردن مواد قابل بازيافت غيرپلاستيكي در كليه مراكز وابسته به شهرداري تهران- ابلاغي به شماره 160/1250/2447 مورخ 1388/02/20

مصوب 1400/03/30


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اصلاحيه مصوبه الزام شهرداري تهران به تغيير الگو و كاهش مصرف كيسه‌ها، ظروف و محصولات يك بار مصرف پلاستيكي و جايگزين كردن مواد قابل بازيافت غيرپلاستيكي در كليه مراكز وابسته به شهرداري تهران- ابلاغي به شماره 160/1250/2447 مورخ 1388/02/20

ماده‌واحده:

در اجراي بندهاي دوم (2)، پنجم (5) و هجدهم (18) ماده هشتاد (80) قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و با عنايت به قانون مديريت پسماند مصوب 1383 و آيين‌نامه اجرايي آن به منظور حفاظت از محيط زيست و مصوبات «الزام شهرداري تهران به اجراي نظام مديريت محيط‌ زيست» ابلاغي به شماره 160/901/6304 مورخ 1386/04/20 و «الزام شهرداري تهران به اجراي برنامه اصلاح الگوي مصرف» ابلاغي به شماره 160/1270/4474 مورخ 1388/03/26 و با اهداف تعميم به حوزه‌هاي توليدي، توزيعي و خدماتي در شهر تهران، پيشگيري از اثرات سوء كوتاه‌مدت و بلندمدت محيط زيستي مرتبط با پلاستيك و ميكروپلاستيك‌ها، تغيير الگوي مصرف و جايگزيني تدريجي با انواع قابل بازيافت و غيرپلاستيكي و فرهنگ‌سازي عمومي، شهرداري تهران موظف به انجام اقدامات به شرح ذيل مي‌باشد:

الف) حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و مصرف پاكت‌ها و كيسه‌ها و ظروف يك بار مصرف قابل بازيافت و غيرپلاستيكي.

ب) كليه مراكز وابسته به شهرداري تهران ازجمله بازارهاي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار، فروشگاه‌هاي شهروند، رستوران‌ها، مجموعه‌هاي تفريحي، كيوسك‌ها، روزبازارها و ساير مراكز تحت پوشش موظفند براي بسته‌بندي و حمل و نقل كالاهاي خريداران از بسته‌بندي، كيسه‌ها و پاكت‌هاي قابل بازيافت غيرپلاستيكي در ابعاد مختلف استفاده نمايند و گزارش عملكرد سالانه در اين خصوص در ارزشيابي واحدهاي مذكور به عنوان شاخص زيست‌محيطي لحاظ شود.

پ) فرهنگ‌سازي، تنوير افكار عمومي و آگاه‌سازي شهروندان از زيان‌هاي بهداشتي و محيط زيستي كيسه‌ها و ظروف يك بار مصرف پلاستيكي و تشويق آنان به استفاده از انواع غيرپلاستيكي با تبليغات و اطلاع‌رساني مناسب، تهيه و انتشار مطالب و بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و امكانات تبليغاتي و رسانه‌اي.

ت) كليه ادارات، سازمان‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش شهرداري تهران موظفند در جلسات، مراسم، همايش‌ها، رستوران‌ها، مراكز خريد، بوستان‌هاي شهري، پارك‌هاي جنگلي، تفرجگاه‌ها و ادارات وابسته براي پذيرايي و ارائه نوشيدني‌ها، غذاها و مواد خوراكي در صورت نياز به استفاده از ظروف يك بار مصرف، از ظروف غيرپلاستيكي استفاده نمايند.

ث) ارزش‌گذاري تمامي كالاهاي قابل بازيافت و تأمين امكانات لازم براي بازگرداندن آنان توسط مشتريان از جمله خريد آن‌ها در تمامي مراكز خريد وابسته و تحت پوشش شهرداري تهران.

ج) شهرداري تهران موظف است به منظور عرضه مواد غذايي بسته‌بندي‌شده در كليه مراكز خريد وابسته و تحت پوشش، توليدكنندگان طرف قرارداد را ملزم به استفاده از ظروف غيرپلاستيكي براي بسته‌بندي نمايد.

چ) شهرداري تهران (سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و شركت كالاي شهروند) موظف است نسبت به كاهش تدريجي و تجميعي سالانه حداقل 4 درصد (بر اساس ماده شصت و دوم (62) برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران) مصرف انواع كيسه‌هاي پلاستيكي اقدام نمايد.

ح) شهرداري تهران (معاونت امور اجتماعي و فرهنگي و اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار) موظف است با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود با همكاري سمن‌ها، رسانه‌هاي ارتباط جمعي و صدا و سيما نسبت به ترويج فرهنگ استفاده از كيسه‌هاي پارچه‌اي خريد به جاي كيسه‌هاي پلاستيكي در مراكز خريد اقدام نمايد.

خ) شهرداري تهران (سازمان زيباسازي شهر تهران و مناطق 22 گانه) موظف است بخشي از تبليغات و اطلاع‌رساني در سطح شهر را به فرهنگ‌سازي در زمينه كاهش مصرف پلاستيك و تبعات منفي آن در محيط زيست اختصاص دهد. همچنين در راستاي مصوبه اجراي برنامه اصلاح الگوي مصرف، تا حد امكان از درج پيام‌هاي محيط زيستي روي بنرهاي پلاستيكي اجتناب نمايد و متناسب با سياست‌هاي شهر پايدار و شهر هوشمند، ابزارهاي به روز مانند نمايشگرهاي الكترونيكي موجود و پرتال‌هاي اطلاع‌رساني و رسانه‌هاي ارتباط جمعي با در نظر گرفتن اصل كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را به تدريج جايگزين نمايد.

تبصره يكم (1)- تشكيل كميته برنامه‌ريزي و نظارت:

به منظور برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي مورد نياز و نظارت بر اجراي اين مصوبه كميته‌اي با عنوان «كميته برنامه ريزي و نظارت» تشكيل مي‌گردد.

الف) اعضاي «كميته برنامه ريزي و نظارت» كه از اين پس كميته ناميده مي‌شود به شرح زير است:

1- نماينده شوراي اسلامي شهر تهران به پيشنهاد كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري به عنوان ناظر

2- معاون خدمات شهري و محيط زيست شهرداري تهران (رئيس كميته)

3- معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران (عضو كميته)

4- مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران (عضو كميته) يا نماينده تام‌الاختيار با هماهنگي رييس كميته

5- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ـ يا نماينده تام‌الاختيار با هماهنگي رييس كميته

6- مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران (دبير كميته)

7- مدير كل پشتيباني شهرداري تهران (عضو كميته)

8- مدير عامل سازمان مديريت پسماند (عضو كميته)

9- مدير عامل سازمان زيباسازي شهر تهران (عضو كميته)

10- مدير عامل سازمان ميادين و تره‌بار (عضو كميته)

11- مدير عامل شركت كالاي شهروند (عضو كميته)

12- نماينده سازمان صدا و سيما (عضو كميته)

13- نماينده اتاق اصناف تهران (عضو كميته)

14- رييس اتحاديه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي (عضو كميته)

ب) كميته به فراخور موضوع جلسه مي‌تواند از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي به عنوان عضو مدعو بدون حق رأي دعوت نمايند.

تبصره دوم (2)– دبيرخانه كميته:

دبيرخانه كميته وظيفه نظارت بر حسن اجراي مصوبه، هماهنگي براي تشكيل جلسات و حضور اعضا، برگزاري جلسات، پايش وضعيت عملكرد، پيگيري دريافت گزارش‌ها يا ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تكميلي، صحت‌سنجي، تعيين اثر بخشي اقدامات و گزارش‌دهي را عهده‌دار است.

تبصره سوم (3)- وظايف كميته:

1) استفاده از ابزارهاي قانوني و مشوق‌هاي لازم براي اجراي اين مصوبه در بخش‌هاي توليدي، توزيعي و خدماتي (زيرمجموعه اعضاي كميته)

2) برنامه‌ريزي لازم به منظور جلب همكاري دستگاه‌هاي فرهنگي، هنري و رسانه‌هاي كشور براي تنوير افكار عمومي در اجراي اين مصوبه.

3) بررسي راهكارهاي لازم براي ايجاد انگيزه‌هاي مادي و معنوي در توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان، خريداران و مصرف‌كنندگان به منظور كاهش استفاده از كيسه‌ها و ظروف يك بار مصرف پلاستيكي.

4) بررسي و انتخاب جايگزين‌هاي مناسب براي كيسه‌ها و ظروف يك بار مصرف پلاستيكي با ملاحظه سلامت شهروندان و حفاظت از محيط زيست.

5) بررسي راهكارهاي قانوني براي الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به جبران خسارت‌هايي كه با توليد، بسته‌بندي و توزيع مواد خوراكي و آشاميدني و كالاهاي ديگر در كيسه‌ها و ظروف يك بار مصرف پلاستيكي به سلامت شهروندان و محيط زيست وارد مي‌آورند.

6) بررسي راهكار‌هاي قانوني براي الزام اشخاص حقيقي و حقوقي كه براي توليد، بسته‌بندي و توزيع انواع كالا از مواد پلاستيكي استفاده مي‌كنند به جمع‌آوري و بازيافت پسماندهاي پلاستيكي يا تامين هزينه‌هاي جمع‌آوري و بازيافت آن‌ها، نظارت بر حسن اجرا و پيشنهاد به مجلس شوراي اسلامي از طريق سازمان حفاظت محيط زيست براي رفع خلاءهاي قانوني در اين زمينه.

7) كميته موظف است ضمن اجراي مصوبه و نظارت بر آن، آيين‌نامه‌هاي تكميلي لازم را جهت كاهش ميزان مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي و ظروف يك بار مصرف پلاستيكي و فومي و ساير مواردي كه از پلاستيك استفاده مي‌شود، حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، تدوين و با امضاء بالاترين مقام مسئول در هر ارگان ابلاغ نمايد.

8) كميته موظف است با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست، در صورت اثربخشي اقدامات، نسبت به ارائه پيشنهاد جهت تدوين و ارائه لايحه‌اي براي اصلاح الگوي مصرف در امتداد مسئوليت توليد‌كنندگان كيسه‌هاي پلاستيكي و واحدهاي بسته‌بندي به مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.

9) كميته موظف است هر شش ماه نسبت به ارائه گزارش اقدامات و پايش وضعيت اقدامات انجام شده به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

تبصره چهارم (4):

مفاد اين مصوبه به طور كامل جايگزين مصوبه ابلاغي به شماره 160/1250/2447 مورخ 1388/02/20 مي‌شود و مصوبه پيشين لغو مي‌گردد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.