laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2410/76/18730
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/07/02


تغيير نام بلوار شهرداري واقع در محدوده منطقه دو (2) شهرداري تهران به نام بلوار" قيصر امين پور"

مصوب 1397/06/27ردیف نوع ارتباط عنوان مرتبط تاریخ نوع اثر متن اثرپذبر