laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 161/1399
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1379/03/04


تشکیل كميته ويژه مذاكره با شهردار محترم تهران و تعیین اعضای منتخب آن

مصوب 1379/03/01


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 8.6.3 تعیین اعضای کمیسیون‌ها و سایر تشکیلات شورا