laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2138/31116
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1394/11/21


ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران

مصوب 1394/09/29


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 1.5.6 ایمن سازی ماده دوم
2 4.4 زیبا سازی ماده دوم
3 4.12 بهداشت و سلامت ماده دوم
4 4.2.5 آلودگی صوتی و تشعشعات
5 9.7 وظایف و اختیارات شهرداری
دستگاه های اجرایی: شهرداری تهران
جزء 21
6 9.7 وظایف و اختیارات شهرداری
دستگاه های اجرایی: شهرداری تهران
ماده دوازدهم