laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2284/34978
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1395/12/28


تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال 1396

مصوب 1395/12/22


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 3.2 تاکسی‌رانی
2 3 حمل و نقل و ترافیک
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
3 3.2 تاکسی‌رانی
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
4 5.3 هزینه
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
5 5.4.3 بهای خدمات
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
6 3 حمل و نقل و ترافیک
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
7 3.2 تاکسی‌رانی
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
8 5.4.3 بهای خدمات
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
9 3.1 قواعد عمومی حمل و نقل و ترافیک
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
10 3 حمل و نقل و ترافیک
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
11 3.2 تاکسی‌رانی
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
12 5.4.3 بهای خدمات
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
13 3.2 تاکسی‌رانی
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
14 5.4.3 بهای خدمات
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
15 3 حمل و نقل و ترافیک
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
16 3.2 تاکسی‌رانی
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
17 5.4.3 بهای خدمات
دستگاه های اجرایی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران