laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2442/4533
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/02/26


الزام شهرداري تهران به تهيه و ارائه لايحه برنامه عملياتي واكنش اضطراري براي مقابله با زلزله در شهر تهران

مصوب 1397/02/23


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 9.7 وظایف و اختیارات شهرداری
2 4.10 مدیریت بحران