laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 15059/ 160/2472
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/05/30

انتخاب آقاي سيد محمود ميرلوحي در اجراي بند "الف" تبصره پنجم (5) ماده نود (90) قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396/10/24 مجلس شوراي اسلامي
مصوب 1397/05/30ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 8.3 تعیین عضو یا نماینده شورا و تایید یا تعیین عضویت افراد در کمیسیون‌ها و سایر تشکیلات خارج از شورا