laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2469/14912
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/05/30


انتخاب آقاي شاپور رستمي جهت عضويت درموضوع بند 2 ذيل ماده 8 اساسنامه شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو)

مصوب 1397/05/28


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 3.3 حمل و نقل ریلی شهری ( راه آهن شهری "مترو " و منوریل " )
2 8.3 تعیین عضو یا نماینده شورا و تایید یا تعیین عضویت افراد در کمیسیون‌ها و سایر تشکیلات خارج از شورا