laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2546/36015
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/12/06


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 97/1/10450 مورخ 1397/11/29 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه «كاهش ترافيك و آلودگي هوا در محدوده‌هاي مركزي شهر تهران در سال ۱۳۹۸ – ابلاغي به شماره 160/2529/33501 مورخ 1397/11/15»

مصوب 1397/12/05


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 3.1 قواعد عمومی حمل و نقل و ترافیک
2 4.2.3 آلودگی هوا
3 9.7 وظایف و اختیارات شهرداری