laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2547/36730
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/12/12


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 97/1/10655 مورخ 1397/12/06 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه «تعيين عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع شهر تهران در سال ۱۳۹۸» – ابلاغي به شماره160/2527/33274 مورخ 1397/11/14

مصوب 1397/12/12


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 3.6.4 طرح ترافیک
2 5.4.2 عوارض