laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2548/37262
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/12/15


الزام ستاد هماهنگي شوراياري‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران به تشكيل پنجمين دوره فعاليت شوراياري‌هاي شهر تهران

مصوب 1397/12/14


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 2.9 انجمن های شورایاری محلات