laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2566/8039
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1398/03/28


آيين‌نامه اجرايي انتخابات پنجمين دوره شوراياري‌هاي شهر تهران

مصوب 1398/03/26


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 2.9 انجمن های شورایاری محلات