laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2570/10441
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1398/04/18


انتخاب آقاي مهدي وحدت‌كار به عنوان عضو اصلي هيأت عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران

مصوب 1398/04/16


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 3.2 تاکسی‌رانی
2 8.3 تعیین عضو یا نماینده شورا و تایید یا تعیین عضویت افراد در کمیسیون‌ها و سایر تشکیلات خارج از شورا