laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/791/18635 160/20739
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1385/09/05 1385/10/06


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/1013 به تاريخ 85/8/6 به متن مصوبه «ساماندهي دست‌فروشان در شهر تهران»- تصويبي در دويست و شصت و يكمين جلسه رسمي- علني - عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/7/21 - ابلاغي به شماره 160/770/15524 به تاريخ 85/7/20

مصوب 1385/08/28


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به شماره 1/1013 به تاريخ 85/8/6 به متن مصوبه «ساماندهي دست‌فروشان در شهر تهران»- تصويبي در دويست و شصت و يكمين جلسه رسمي- علني - عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 85/7/21 - ابلاغي به شماره 160/770/15524 به تاريخ 85/7/20
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها مشخصات انتشار