laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1260/3187
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1388/03/02


چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند

مصوب 1388/02/22


انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند
ماده‌واحده:
به استناد مواد هفتم (7) و هشتم (8) قانون مديريت پسماند مصوب 1383/2/20 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي مربوط مصوب 1384/5/1 هيئت محترم وزيران و دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند عادي شهري ـ ابلاغي به شماره 3/95225/3 به تاريخ 1385/7/17 وزير محترم كشور، شهرداري تهران مكلف است از ابتداي سال 1388 نسبت به وصول بهاي خدمات مديريت پسماندهاي شهري از كليه واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني بر اساس موارد و روش ذيل اقدام و درآمد حاصله را صرف هزينه‌هاي مديريت پسماند نمايد:
الف)(اصلاحي 1397/11/07) بهاي خدمات مديريت پسماند عادي براي اماكن مسكوني به شرح ذيل محاسبه مي‌شود:

ب)(اصلاحي 1397/11/07) بهاي خدمات مديريت پسماند عادي غير مسكوني به شرح زير محاسبه مي‌گردد:

تبصره يكم (1):
مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، اماكن مذهبي، اقليت‌هاي ديني (زرتشتي، كليمي، مسيحي) و مدارس (ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش‌دانشگاهي) دولتي مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند نمي‌باشند. چنانچه در اين اماكن واحدهاي غيرمرتبط مانند واحدهاي تجاري مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع كسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند خواهند بود.
تبصره دوم (2):
تشخيص ساير اماكن و مشاغل پر زباله (خارج از ليست ابلاغي وزارت كشور) و تعيين تعرفه مربوط، بر اساس انطباق با يكي از طبقات چهارگانه جداول طبقه‌بندي پيوست بر عهده كميته‌اي مركب از يك نفر نماينده منتخب از شوراي اسلامي شهر تهران و دو نفر نماينده منتخب از شهرداري تهران مي‌باشد كه به‌صورت ساليانه تعيين مي‌شود.
تبصره سوم (3)-اصلاحي 1391/11/08-:
به‌ منظور جذب مشاركت‌هاي اجتماعي مردم و آموزش و فرهنگ‌سازي با هدف كاهش ميزان توليد زباله و اعمال تفكيك زباله از مبدأ با تأكيد بر اماكن مسكوني، فرهنگي، آموزشي و ورزشي و با توجه به ضوابط و مقررات موضوعه و تشويق بيشتر مردم به پرداخت بهاي پسماند كه هم‌اكنون در سطح پاييني است، شهرداري تهران موظف است؛ ده درصد (10%) از سرجمع مبالغ دريافتي را جهت آموزش و فرهنگ‌سازي شهروندان در زمينه چگونگي جمع‌آوري و بازيافت زباله تخصيص دهد و دستورالعمل‌هاي لازم را حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه و پس از ارائه و تأييد آن‌ها توسط كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست‌شهري شوراي اسلامي شهر تهران و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران (()) اجرايي نمايد.
تبصره چهارم (4):
بهاي خدمات مديريت پسماند از واحدهاي مسكوني اعم از واحدهاي مسكوني واقع در مجتمع‌هاي مسكوني يا ساير واحدها، به واحدهاي بهره‌بردار تعلق مي‌گيرند. در صورت ارائه گواهي مدارك و مستندات عدم بهره‌برداري از اداره برق منطقه مرتبط با هر واحد مسكوني (واحد مذكور حداقل شش ماه بلااستفاده باشد) توسط مالك واحدي ارائه شود به واحد يادشده بهاي خدمات مديريت پسماند تعلق نخواهد گرفت.
تبصره پنجم (5):
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بهره‌بردار (مالكين و مستأجرين) واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري و توليدي واقع در محدوده قانوني شهر تهران مكلف به پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند آن واحدها بوده و در صورت هرگونه نقل‌ و انتقال املاك و يا واگذاري مالكين به مستأجرين جديد بدون پرداخت و تسويه‌حساب بدهي معوق، بهاي خدمات مديريت پسماند آن واحدها به عهده انتقال گيرنده (مالكين) خواهد بود.
تبصره ششم (6):
بهاي خدمات مديريت پسماند از كليه كاربري‌هاي موجود در املاكي كه داراي بيش از يك واحد مسكوني مي‌باشند (مجتمع‌هاي مسكوني و شهرك‌ها) واقع در محدوده شهر تهران كه صورت‌مجلس تفكيكي ندارند شرط e1 با اعمال ضريب تعداد واحد در مقدار حداقل (0/4) و حداكثر (1/5) محاسبه خواهد شد.
تبصره هفتم (7)-اصلاحي 1393/02/14-:
به‌ منظور ترغيب و تشويق شهروندان خوش‌حساب، شهرونداني كه بهاي خدمات مديريت پسماند خود را زودتر از پايان سال پرداخت مي‌نمايند، به ازاي هر ماه تعجيل در پرداخت از يك و نيم درصد (1/5%) جايزه خوش‌حسابي ماهيانه برخوردار خواهند شد.
تبصره هشتم (8):
اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند از اماكن ديپلماتيك با استناد به مفاد ماده بيست و سوم (23) كنوانسيون 1961 وين در چارچوب مفاد مصوبه «مجوز اخذ عوارض و بهاي خدمات از نمايندگي‌هاي كشورهاي خارجي در تهران» تصويبي در هشتاد و دومين جلسه رسمي – علني – فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 1383/4/23 - ابلاغي به شماره 160/549/8386 به تاريخ 83/4/30 خواهد بود.
تبصره نهم (9):
به‌موجب اين مصوبه كليه مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند لغو و كان لم يكن اعلام و مبناي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند اين مصوبه مي‌باشد.
جدول طبقه‌بندي مشاغل ، اماكن و واحدهاي پر زباله
واحدهاي صنفي پر زباله رده اول
گل‌فروشي‌ها
"ميوه و سبزي فروشي‌ها
رستوران‌ها
"آشپزخانه‌ها
هتل‌ها و مهمان‌سراها
فروشگاه‌هاي مرغ و ماهي و تخم‌مرغ
"تالارهاي پذيرايي
"بارفروشان (ميوه و تره‌بار
اتوسرويس‌هاي (خدمات روغن، لاستيك، تعميرات و كارواش
"كارخانجات داخل حريم شهر - بوفه‌هاي سينما
واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني پر زباله رده اول
درمانگاه‌ها پسماند غيرعفوني
"بيمارستان‌ها (پسماند غيرعفوني
مراكز اداري، نهادها ، شركتها ، ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي و مراكز نظامي و انتظامي
"فرودگاه‌ها "راه‌آهن ترمينال‌هاي مسافربري
واحدهاي صنفي پر زباله رده دوم
ساندويچي‌ها
- سوپرماركت‌ها
- آرايشگاه‌هاي مردانه و زنانه
- كافه‌ترياها و كافي‌شاپ‌ها
- بستني و آبميوه‌فروشي‌ها
- خواربارفروشي‌ها
- خشكبار و آجيل‌فروشي‌ها - كله‌پزي‌ها و سيرابي‌فروشي‌ها - مبل‌سازي و درودگري و نجاري
واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني پر زباله رده دوم:
دندان‌پزشكي‌ها
مطب‌ها و كلينيك‌هاي پزشكي
- مراكز آموزشي (بجز مدارس دولتي )