laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 377/1/3
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1382/02/01


اساسنامه سازمان مديريت و مواد زائد و جامد شهر تهران

مصوب 1382/02/01


انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

اساسنامه سازمان مديريت مواد زائد و جامد شهر تهران
فصل اول: كليات
ماده 1: نام سازمان
«سازمان مديريت مواد زائد و جامد شهر تهران» مي‏‌باشد كه اختصاراً در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‏‌شود.
ماده 2- اهداف سازمان
1- () طراحي، برنامه‌ريزي براي بهينه كردن:
الف- جمع‌آوري و حمل و پردازش سريع‌تر مواد زائد جامد شهري (زباله) با رويكرد تفكيك از مبدأ
ب- پاكسازي و بهسازي محيط‌ زيست شهري از آلودگي‌هاي ناشي از انواع زباله شهري و اخذ ايزوهاي مرتبط
ج- دفن بهداشتي و سريع مازاد حاصل از پردازش زباله‌ها اعم از خانگي - صنعتي و بيمارستاني
د- جمع‌آوري، ساماندهي و استحصال نخاله‌هاي مازاد ساختماني بر اساس مكاتباتي مناسب با بهره‌گيري از مدل‌هاي علمي و رياضي مربوطه
هـ- بازيافت مواد قابل‌استفاده از قبيل كاغذ، مقوا، شيشه، پلاستيك، آهن‌آلات و غيره و هم‌چنين استفاده از شيرابه و گازهاي متصاعد زباله در توليد و مصارف انرژي شهري
و- كارخانجات كمپوست و موارد مذكور در بند (هـ)
2- مكانيزاسيون و بهينه‌سازي روش‌هاي نظافت شهري و دستيابي به سيستم‌هاي پيشرفته در جهان و بهبود بخشيدن به سيستم‌هاي موجود
3- طراحي و برنامه‌ريزي، جهت نوسازي ناوگان ماشين‌آلات جمع‌آوري زباله
4- طراحي، برنامه‌ريزي و اجراي استاندارد ايستگاه‌هاي جمع‌آوري و انتقال مناسب زباله همگام با سياست تفكيك زباله از مبدأ و اعمال عمليات فشرده سازي و كاهش حجم.
5- برقراري ارتباط با سازمان‌ها و مبادي ذي‌ربط خارجي (مراكز علمي - اجرائي - مالي)، تبادل اطلاعات في‌مابين و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي جهاني جهت استفاده از اين نوع تسهيلات اعم از علمي و مالي (وام و يا بلاعوض)
6- بررسي و مطالعات اقتصادي در امور (زباله) و هزينه‌هاي سرانه مرتبط با خدمات شهري و ارائه الگوهاي اجرائي مناسب
7- برنامه‌ريزي و طراحي سيستم جهت مكان‌يابي مناسب براي دفع فاضلاب‌هاي سيار شهري (كاميوني) با همكاري سازمان‌هاي ذي‌ربط
8- ايجاد بانك اطلاعاتي و به‌كارگيري از امكانات رايانه‌اي و اينترنتي جهت ارائه آمار و اطلاعات لازم جهت شفاف‌سازي عمليات سازماني
9- برنامه‌ريزي و تدوين راهكارهاي كاهش توليد زباله و تلاش در ايجاد يك حركت ملي به‌منظور رسيدن به هدف كاهش توليد مواد زائد - كاهش مواد دفعي و افزايش بازيافت مواد.
10- تهيه و تدوين برنامه‌هاي لازم جهت بهينه‌سازي توليد كمپوست و بررسي روش‌ها و تحقيقات مرتبط با بازاريابي جهت توسعه بازار فروش اين محصول
11- برنامه‌ريزي جهت تجهيز نمودن مراكز دفن به امكانات آزمايشگاهي - بهداشتي و دفن در راستاي تحقيق جهت كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي شهر تهران مرتبط با خدمات شهري اعم از آب، خاك، هوا
12- طراحي و برنامه‌ريزي براي بهينه‌تر كردن خط‌مش‌هاي كلي و جامع مناطق در زمينه‌هاي خدمات موتوري، عمراني و فضاي سبز و نظارت عاليه و كنترل و پيگيري در امور مذكور و نظافت شهري و رفت‌ و روب، برف‌روبي، مبارزه با جانوران موذي و موارد عمراني مناطق شهرداري تهران
13- برنامه‌ريزي و تدوين فعاليت‌هاي لازم بر اساس اصول مديريت بحران جهت مقابله با حوادث غيرمترقبه طبيعي و غيرطبيعي از قبيل نزولات آسماني، سيل، زلزله و ... شهر تهران
14- مديريت نظام فني و مهندسي پيمانكاران مرتبط با امور خدمات شهري و فضاي سبز و بازيافت مواد
15- ايجاد سيستم پويا و هدفمند آموزش شهري جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و آمارسازي بستر مناسب براي مشاركت مردمي به‌طور مستمر
16- برنامه‌ريزي و تدوين راهكارهاي مناسب براي جلب مشاركت‌هاي مردمي- عدم تمركز در امور و خصوصي‌سازي در امر مديريت مواد زائد و جامد شهر تهران براي كاهش هزينه‌ها و رسيدن به كليه اهداف فوق‌الذكر با همكاري و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
ماده3: موضوع سازمان
سازمان جهت نيل به اهداف فوق اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي‏‌نمايد:
1- تهيه و جمع‌آوري اطلاعات و آمار مربوطه و تجزيه‌ و تحليل فعاليت‌هاي شهري، عمراني، فضاي سبز و ارسال آن در جهت مقامات فوق و ارتباط و همكاري هماهنگي با مراكز علمي، بهداشتي، مناطق شهرداري و ساير سازمان‌ها و مراكز صنعتي و نيز بهره‌گيري از امكانات علمي و پژوهشي دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي
2- ايجاد سيستم آموزشي منظم و هدفمند جهت ارتقاء سطح دانش و نگرش كارشناسان سازمان
3- ارائه گزارش‌هاي مختلف و مستمر از عملكرد مناطق و فعاليت‌هاي آن در فواصل زمان‌بندي‌شده به مقامات ذي‌ربط شهرداري تهران
4- تهيه و تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي خط‌مش‌هاي مربوطه و هم‌چنين و آئين‌نامه‌ها و ضوابط حمل‌ و نقل زباله و دفن و بازيافت مواد قابل‌مصرف با رعايت كامل اصول بهداشتي
5- نظارت بر چگونگي حسن اجراي دستورالعمل‌هاي صادره از طرف مقامات ذي‌ربط در ارتباط با ارائه خدمات شهري به شهروندان تهران
6- نظارت بر حمل‌ و نقل و تحويل زباله به طريق اصولي و فني از ايستگاه‌ها به مراكز دفن و توزيع زباله
7- ارائه نقشه‌هاي تيپ به مناطق و نظارت عاليه براي اجراي صحيح و تسليم به مسئولين اجرائي براي اجراء
8- تدوين آئين‌نامه‌هاي مربوطه به انتظام امور ايستگاه‌هاي خدمات شهري
9- شناسايي و تملك اراضي و املاك مجاز جهت تأمين نيازهاي سازمان
10- احداث و توسعه كارخانجات كمپوست از طريق بخش خصوصي، اماني، پيمانكاري
11- بازاريابي محصولات تهيه‌شده در مراكز زباله و كارخانجات در داخل يا خارج كشور
12- گسترش آموزش‌هاي بهداشتي، با ايجاد مراكز آموزش و تشكيل دوره‌هاي اختصاصي براي كاركنان سازمان و مؤسسات دولتي و خصوصي
13- احداث ابنيه، انبار قطعات يدكي و توسعه و بهره‌برداري از مراكز خدمات موتوري از طريق بخش خصوصي و پيمانكاري
14- آموزش‌هاي تخصصي در كليه زمينه‌هاي كاربري ماشين‌آلات و سرويس نگهداري
15- ايجاد تعميرگاه‌هاي موردنياز و كارواش بر مبناي ماشين‌آلات موجود از طريق بخش خصوصي
16- تأمين ماشين‌آلات موردنياز جهت تأمين اهداف فوق از منابع داخلي و خارجي با تأكيد بر واگذاري امور به بخش خصوصي
17- تهيه دستورالعمل‌هاي لازم و كنترل و پيگيري وظائف مناطق بيست‌گانه شهرداري تهران، در ارتباط با خدمات شهري- عمراني- فضاي سبز- رفت‌ و روب و نظارت بر امور مرتبط به نظافت بزرگراه‌ها
18- همكاري و ايجاد هماهنگي با ساير سازمان‌هاي شهرداري در رابطه با بهبود شرايط زيست محيطي و آسايش شهروندان
19- تهيه و تدوين لايحه‌هاي مربوط به قانون پسماندهاي زائد و جامد شهري تهران و ارائه به مبادي قانون‌گذار ذي‌ربط جهت بهبود محيط زيست شهر تهران
20- اخذ اطلاعات پيمانكاران خدمات شهري اعم از نظافت و رفت‌ و روب، برف‌روبي و فضاي سبز، انتقال، راهبري، پردازش، دفن جهت ارزشيابي و رتبه‌بندي، تجميع و نظارت عاليه بر آن‌ها
21- تقويت بخش خصوصي و افزايش كارآيي و بخش مالي، فني ، اجرائي پيمانكاران مذكور در بند 20 از طريق ايجاد بسترهاي مناسب جهت اخذ تسهيلات بانكي از سيستم‌هاي مالي و بانكي مجاز داخل و خارج كشور.
ماده 4- نوع سازمان
سازماني است وابسته به شهرداري تهران كه داراي شخصيتي حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است و مطابق با مفاد مواد اين اساس‌نامه و آئين‌نامه‌هاي مصوب، طبق اصول بازرگاني و قانون تجارت اداره مي‏شود.
ماده 5- مدت:
مدت سازمان از تاريخ تشكيل نامحدود است.
ماده 6- مركز سازمان:
مركز اصلي سازمان شهر تهران مي‌‏باشد.
فصل دوم: سرمايه و منابع درآمد سازمان
ماده 7- سرمايه سازمان عبارتست از ارزش ريالي بهاي اراضي، ساختمان‌ها، مستحدثات و تأسيسات و وسايط نقليه و به‌طوركلي اموال و دارايي‌هايي كه در طول حيات سازمان اعم از منقول و غيرمنقول و به هر عنوان به مالكيت و تصرف سازمان در آمده و يا در آينده در خواهد آمد.
ليست اموال به ملكيت و تصرف درآمده سازمان تا زمان تصويب اين اساس‌نامه، مي‌بايستي ظرف يك سال از تاريخ تصويب اساس‌نامه حاضر توسط كارشناسان مورد اعتماد و ذي‌حسابان شهرداري تهران تهيه و ارزيابي‌شده و رقم ريالي آن در دفاتر سازمان تحت عنوان سرمايه مندرج و منعكس شود.
سرمايه سازمان كلاً متعلق به شهرداري تهران است.
تبصره: در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديون و تعهدات به شهرداري تهران منتقل مي‌‏گردد.
ماده 8- منابع درآمد سازمان:
- سازمان مي‌تواند جهت تأمين هزينه‌ها و تقويت بنيه مالي خود از طريق زير كسب درآمد نمايد.
1- درآمد ناشي از مشاور و كارشناسي براي مراجعين بخش خصوصي و دولتي و عمومي و شهرداري‌ها در خصوص مسائل مربوط.
2- درآمد ناشي از فروش مواد قابل‌ استفاده مواد زائد ازجمله آهن‌آلات، كاغذهاي باطله، پلاستيك، شيشه و غيره.
3- درآمد ناشي از فروش انواع كمپوست به‌ دست‌ آمده از كارخانجات كمپوست و روش‌هاي ديگر توليد در بازارهاي داخلي و خارجي.
4- دريافت درآمد ناشي از دفن ضايعات و مواد زائد از مناطق شهرداري و كارخانجات و مراكز توليدي و صنعتي شهرك‌هاي اقماري و ساير مؤسسات.
5- دريافت درآمد ناشي از ساماندهي، پردازش و دفن نخاله‌ هاي شهري
6- دريافت اعانات و هدايا با تصويب مصاديق آن مورد به مورد توسط شوراي سازمان در كادر مقررات و ضوابط مربوطه.
7- درآمد حاصل از اجاره ماشين‌آلات وسايط نقليه به شهرداري تهران و ساير سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي و خصوصي.
8- درآمد حاصل از ارائه خدمات فني و تعميرات و سرويس‌دهي جهت شهرداري تهران و ساير سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي.
9- درآمد حاصل از مشاركت با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه در قالب اهداف سازمان.
10- درآمد حاصل از نظارت عاليه بر امور خدمات شهري و پيمانكاران مربوطه
11- كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان.
فصل سوم: اركان سازمان
ماده 9: اركان سازمان عبارتند از:
الف: شوراي سازمان
ب: هيئت‌مديره
ج: مديرعامل
د: بازرس (حسابرس)
ماده 10: شوراي سازمان مركب خواهد بود از:
الف : شهرداري تهران به‌ عنوان رياست شورا
ب: معاونت خدمات شهري شهرداري تهران
ج: سه نفر كارشناس به پيشنهاد شهردار تهران و تأييد وزارت كشور
تبصره: درصورتي‌كه شهردار تهران ظرف يك ماه موفق به اخذ تأييديه وزرات كشور نشود وزرات كشور رأساً دو نفر كارشناس معرفي خواهد نمود و شهردار تهران نيز يك نفر كارشناس انتخاب مي‏‌نمايد.
ماده 11: جلسات شورا سالي دو بار يكي در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريق بودجه و ديگري در بهمن‌ماه براي تصويب برنامه‌ و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف و به دعوت رئيس شورا تشكيل مي‌‏شود.
تبصره 1: جلسات شورا خارج از موارد مذكور در ماده 11 به تقاضاي مديرعامل يا بازرس (حسابرس) و يا دو نفر از اعضاي شورا تشكيل خواهد شد.
تبصره 2: دستور جلسات شورا را رئيس شورا بر اساس نظريه پيشنهاد دهنده تعيين مي‏‌نمايد.
تبصره 3: صورت‌جلسه شورا در دفتر صورتجلسات شورا ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد.
ماده 12: وظايف و اختيارات شورا به شرح ذيل مي‏‌باشد:
1- استماع گزارش سالانه هيئت‌مديره و بازرس (حسابرس) راجع به امور سازمان و تصويب آن.
2- بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زبان سازمان بر اساس گزارش هيئت‌مديره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آن‌ها.
3- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي سال آتي و برنامه‌هاي دراز مدت سازمان.
4- بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح تفريغ بودجه سازمان و ارسال به شوراي اسلامي شهر تهران.
5- اتخاذ تصميم در مورد ذخيره‌هاي مالي سازمان به‌منظور استفاده فعال از ذخيره مذكور.
6- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه و پيشنهاد تغيير و يا تجديدنظر در مورد اساس‌نامه به مراجع قانوني ذي‌ربط (وزارت كشور)
7- تعيين تصويب حق حضور در جلسات اعضاي هيئت‌مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل.
8- انتخاب بازرس (حسابرس) و تعيين حق‌الزحمه وي.
9- اجازه مشاركت و سرمايه‌گذاري با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه.
10- تصويب كليه آئين‌نامه‌هاي مورد احتياج يا تفويض تصويب برخي از آن‌ها به هيئت‌مديره.
11- انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي هيئت‌مديره و بازرس با پيشنهاد شهردار تهران و تصويب شوراي سازمان.
12- پيشنهاد انحلال سازمان به مراجع قانوني ذي‌ربط (وزارت كشور).
13- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان در اين اساس‌نامه در دستور جلسه بوده و بايستي در شوراي سازمان مطرح گردد.
تبصره : اعضاي شوراي سازمان در حدود وظايف و اختياراتي كه اين اساس‌نامه دارند امين سرمايه شهرداري تهران مي‏‌باشد.
ماده سيزده: دعوت براي جلسات شورا با ذكر تاريخ و محل و تشكيل و اعلام دستور جلسه، حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه به‌وسيله دعوت‌نامه كتبي توسط رياست شورا به عمل مي‏‌آيد.
ماده چهارده: جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌‏بايد و چنانچه در نوبت اول كل اعضا حضور به هم نرسانند حداكثر ظرف مدت 15 روز مجدداً دعوت به عمل مي‌‏آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر رسميت خواهد داشت و تصميمات به‌اتفاق آراء خواهد بود (حضور شهردار تهران در جلسه الزامي است) .
تبصره: تصميمات شورا در مواقعي كه بيش از سه نفر حاضر باشند با اكثريت اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مي‌‏شود.
ماده پانزدهم : هيئت‌مديره و مديرعامل: ()
هيئت‌مديره سازمان مركب از 5 نفر عضو اصلي مي‏‌باشد:
الف : معاون خدمات شهري شهرداري تهران كه سمت رئيس هيئت‌مديره را خواهد داشت.
ب: 4 نفر از بين كساني كه تحصيلات عاليه و تجربيات علمي مورد نياز سازمان را دارا باشند با پيشنهاد شهردار تهران و تصويب شوراي سازمان منصوب خواهند شد.
تبصره 1 – يك نفر عضو علي‌البدل نيز براي هيئت‌مديره به كيفيت فوق تعيين خواهد شد كه در صورت غيبت يكي از اعضاء، انجام وظيفه خواهد نمود.
تبصره 2- مدت مأموريت هيئت‌مديره و مديرعامل 2 سال و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
ماده 16: هيئت‌مديره از بين اعضاي خود (غير از رئيس هيئت‌مديره) يا خارج از سازمان، يك نفر را كه واجد شرايط عضويت در هيئت‌مديره باشد به‌عنوان مديرعامل انتخاب و جهت صدور حكم به رياست شوراي سازمان معرفي مي‏‌كند.
ماده 17: اعضاي شوراي سازمان و هيئت‌مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت مي‏‌گيرد به‌طور مستقيم شركت نموده يا سهيم شوند و هم‌چنين مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت و قانون منع كارمندان دولت در معاملات الزامي است.
ماده 18: جلسات هيئت‌مديره با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و كليه تصميمات به‌ اتفاق آراء يا با اكثريت 3 رأي وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيئت‌مديره يكي از 3 نفر باشد.
تبصره 1: صورت‌جلسه هيئت‌مديره در دفتر صورت‌جلسات ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد.
تبصره 2: چنانچه هر يك از اعضاء هيئت‌مديره سه مرتبه متوالي بدون عذر موجه در جلسات شركت نكند به‌خودي‌خود مستعفي شناخته خواهد شد.
ماده 19: جلسات هيئت‌مديره حداقل پانزده روز يك‌بار در روز و ساعت معين در مركز اصلي سازمان تشكيل مي‏‌شود و چنانچه جلسه فوق‌العاده ضروري باشد و يا با پيشنهاد مديرعامل با دعوت كتبي رئيس هيئت‌مديره تشكيل مي‏‌گردد.
ماده 20: وظايف و اختيارات هيئت‌مديره:
هيئت‌مديره داراي اختيارات ذكرشده در اين اساس‌نامه و يا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور با توجه به موضوع و هدف سازمان مي‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آن‌ها طبق اساس‌نامه در صلاحيت شوراي سازمان باشد.
- هيئت‌مديره ازجمله داراي وظايف و اختيارات زير است:
1- تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي مالي و اداري و معاملات سازمان به شوراي سازمان.
2- تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سازمان به شوراي سازمان.
3- بررسي برنامه‌ و بودجه، اصلاح و متمم و تفريق بودجه سالانه پيشنهادي مديرعامل و ارائه به شوراي سازمان.
4- اجراي برنامه‌ها و تصميمات و مصوبات شوراي سازمان.
5- تصويب طرح تشكيلاتي سازمان پيشنهادي مديرعامل.
6- رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه طبق آئين‌نامه معاملات در عهده هيئت‌مديره است.
7- بررسي و پيشنهاد تجديدنظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان به شوراي سازمان.
8- نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و اموال سازمان.
9- در صورت استعفاء يا كناره‌گيري و عزل مديرعامل به هر دليلي، هيئت‌مديره مجاز است يك نفر را موقتاً به‌عنوان سرپرست از داخل يا خارج سازمان تا انتخاب و معرفي مديرعامل جديد منصوب نمايد.
10- افتتاح حساب درآمد و هزينه و ساير حساب‌هاي موردنياز در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري.
11- تصويب پاداش براي كاركنان سازمان.
12- اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي يا انصراف از آن در كليه مراجع حقوقي و كيفري با حق صلح و سازش و ارجاع به داوري و تعيين داور و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي مطرح در مواد 62 و 63 قانون آئين دادرسي مدني و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل.
ماده 21 - وظايف و اختيارات مديرعامل:
مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و حفظ منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساس‌نامه و مصوبات شوراي سازمان و هيئت‌مديره مي‌‏باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود.
- مديرعامل ازجمله داراي وظايف و اختيارات زير است :
1- اجراي مفاد اساس‌نامه و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن.
2- اعمال مديريت صحيح بر كليه امور سازمان و حفاظت از اموال و دارايي‌هاي آن.
3- تهيه و تنظيم برنامه بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفريق بودجه سالانه براي تسليم به هيئت‌مديره و شوراي سازمان و اجراي آن پس از تصويب با رعايت آئين‌نامه‌هاي سازمان.
4- انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان طبق مفاد اساس‌نامه و با رعايت آئين‌نامه معاملات و ساير مقررات سازمان.
5- تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان و تسليم آن براي تصويب به هيئت‌مديره.
6- تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميمات انضباطي درباره كاركنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه.
7- عزل و نصب كاركنان بر اساس مقررات موضوعه.
8- مديرعامل مي‌تواند در زمان عدم حضور با تصويب هيئت‌مديره تمام و در ساير موارد رأساً قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي ديگر هيئت‌مديره و يا مسئولان سازمان تفويض نمايد.ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امر در هر حال به عهده او خواهد بود.
9- نمايندگي سازمان در برابر ادارات، مؤسسات دولتي و خصوصي.
10- امضاء كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهر نويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، اجاره ، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجراء برحسب مورد به‌اتفاق مدير امور مالي و معاون امور مالي و اداري با يكي از اعضاي هيئت‌مديره همراه با مهر سازمان.
تبصره:
معاون مالي و اداري به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت‌مديره و زير نظر مديرعامل و با رعايت صرفه و صلاح و مقررات اين اساس‌نامه و آئين‌نامه‌هاي مصوب انجام وظيفه نموده و بر درآمد و هزينه سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني بر اساس روش دفترداري دو طرفه و ثبت حساب‌ها اقدام و نظارت مي‌‏نمايد.
11- انجام ساير وظائف و اختياراتي كه هيئت‌مديره در حدود ماده 20 اساس‌نامه به مديرعامل تفويض كرده باشد.
12- انجام ساير اموري كه طبق مفاد اساس‌نامه و آئين‌نامه‌هاي مصوب و يا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مديرعامل مي‏‌باشد.
ماده 22 - مسئوليت اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري تهران مسئوليت وكيل برابر موكل است.
ماده 23 - بازرس (حسابرس):
شوراي سازمان يك شخص حقيقي يا حقوقي را به‌عنوان بازرس قانوني و حسابرس براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. تجديد انتخاب وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. در انتخاب بازرس رعايت ماده 147 قانون تجارت الزامي است.
ماده 24 - وظايف بازرس (حسابرس) به شرح ذيل است:
1- نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساس‌نامه و آئين‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان.
2- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريق بودجه و ساير گزارشات سازمان.
‏گزارشات سازمان:
گزارش بازرس در اين موارد بايستي حداقل ده روز قبل از جلسه شورا تكميل و در اختيار رئيس شورا و رئيس هيئت‌مديره قرار بگيرد.
تبصره - مديرعامل و هريك از اعضاي هيئت‌مديره و هم‌چنين كليه كاركنان سازمان موظف‌اند هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات موردنياز بازرس (حسابرس) را در اختيار وي قرار دهند.
بازرسي و مطالبات اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد.
3 - بررسي و اظهارنظر نسبت به بودجه‌هاي پيشنهادي مديرعامل براي هر دوره مالي.
4 - بازرس (حسابرس) مي‌تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه به عهده دارد از كمك حسابرسان با كارشناسان مالي با تجربه استفاده نمايد.
ماده 25 - ساير وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي بازرس (حسابرس) به نحوي است كه در قانون تجاري مقرر گرديده است.
فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 26 - سال مالي سازمان از اول فروردين‌ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد، اولين سال مالي از موقع اجراي اين اساس‌نامه تا پايان اسفندماه آن سال خواهد بود.
ماده 27 - برنامه كار و بودجه ساليانه سازمان بايد منتهي تا 15 دي‌ماه هر سال براي بررسي و تصويب هيئت‌مديره توسط مديرعامل ارائه و تا آخر دي‌ماه براي تصويب نهايي به شوراي سازمان توسط هيئت‌مديره ارائه گردد و شورا رسيدگي به بودجه را تا پايان بهمن‌ماه خاتمه بدهد.
تبصره – دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر ارديبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود و هزينه‌هاي پرداخت‌ نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق‌يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 28 - هيئت‌مديره موظف است همه‌ ساله يك نسخه از ترازنامه و حساب و زيان و تفريق بودجه سال را همراه با گزارش عملكرد تا پايان خردادماه سال بعد به بازرس تسليم نمايد.
ماده 29 - شوراي سازمان براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريق بودجه و ساير صورت‌هاي مالي به درخواست رئيس هيئت‌مديره و دعوت رياست شورا در تيرماه تشكيل و نظريه قطعي خود را تا آخر تيرماه اعلام خواهد داشت.
ماده 30 - تصويب ترازنامه و عملكرد هيئت‌مديره به‌ منزله مفاصا حساب مديران براي آن دوره مالي خواهد بود.
ماده 31 - هيئت‌مديره مكلف است هر سال يك‌ بيستم از سود ويژه سازمان را تا رسيدن به يك‌دهم سرمايه ذخيره نمايد. تعيين ميزان ساير ذخاير مالي به پيشنهاد هيئت‌مديره و تصويب شوراي سازمان خواهد بود.
ماده 32 - انحلال سازمان به پيشنهاد شوراي سازمان و تأييد وزارت كشور انجام خواهد شد در صورت انحلال كليه اموال و دارايي‌ها و مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري تهران منتقل خواهد شد.
ماده 33 - ساير مواردي كه در اين اساس‌نامه پيش‌بيني‌نشده است بر طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاري مي‏‌باشد.
ماده 34 - اين اساسنامه جايگزين اساسنامه تصويب قبلي و هر اساسنامه يا اصلاحيه ديگر بوده و كليه مصوبات مغاير از تاريخ تصويب ملغي است.
ماده 35 - اين اساسنامه به استناد ماده .... قانون شهرداري مشتمل بر چهار فصل و سي‌ و چهار ماده و چهارده تبصره و يك‌صد و سه بند كه كليه صفحات آن با قيد شماره و تاريخ ممهور به مهر وزارت كشور است و در تاريخ 1382/3/1 () تصويب گرديد.